Select Page

Voda donijela boju iz Rakitna do izvora rijeka Lištice i Vrioštice

Voda donijela boju iz Rakitna do izvora rijeka Lištice i Vrioštice

Kada je u Rakitnu polju, u ponoru Markovića mlinice u općini Posušje, za velikih voda ubačena zelena boja (tzv. traser), pojavila se na vrelu Lištice u Širokom Brijegu te na izvoru Klokun u Klobuku i izvorištu Vrioštica u Vitini u općini Ljubuški. Voda se kretala brzinom tri kilometra na dan. Rečeno je to na javnoj raspravi o nacrtu elaborata zaštite izvorišta Vrioštica, koja je održana u Gradskoj vijećnici u Ljubuškom. Nacrt elaborata predstavio je njegov autor, Ivan Antunović iz Splita, magistar znanosti iz područja hidrogeologije. To je istraživanje napravljeno davno, prije više desetljeća, no Antunović je rekao kako su oni sada pri izradi elaborata također uradili drugo bojenje, gdje su u ponor Baran u istočnom dijelu Grudskog polja ubacili 10 kg boje i ona se pojavila na izvoru Vrioštice i izvoru Mlinice, jednom od tri izvora Studenčice. Brzina kretanja vode bila je 1,1 km na dan. Na Klokunu i Grabovu Vrilu boja se nije pojavila.

Opasan onečišćivač

Time je utvrđen slijev Vrioštice s čijeg se izvora pitkom vodom napaja grad Ljubuški i 90 posto sela u ljubuškoj općini. Zadaća je bila odrediti prostor koji se treba istražiti, uraditi katastar onečišćivača i procjenu rizika koliko je koji onečišćivač opasan za podzemne vode koje se pojavljuju na izvoru Vrioštica, zatim predvidjeti određene mjere sanacije i njihovu dinamiku te na kraju izraditi nacrt odluke o zaštiti podzemnih voda izvorišta Vrioštica. Elaborat predviđa četiri zone zaštite, a one se prostiru na području općina Ljubuški, Grude, Široki Brijeg i Posušje, i jedan veoma mali dio na području općine Čitluk. Prva zona je sam izvor Vrioštice, koji će se posebno urediti i ograditi, dok se preostale tri protežu u smjeru sjevera sve do Rakitna.

Opake crne točke

U svom izlaganju Ivan Antunović je predstavio više opakih crnih točaka, točnije onečišćivača, u obliku divljih odlagališta, tvornica, različitih proizvodnih pogona, kanalizacija, septičkih jama i drugog, koji opasno prijete Vrioštici. U to spadaju i obližnja naselja u njezinu zaleđu, čije septičke jame i drugi onečišćivači ugrožavaju čistu i pitku vodu Vrioštice. Kako nam je rekao Željko Perić, šef Službe stambeno-komunalnih i inspekcijskih poslova općine Ljubuški, na temelju elaborata odluku o zaštiti izvorišta Vrioštica donijet će Vlada i Skupština Zapadnohercegovačke županije.

abcportal.info

OGLASI

Loading