Select Page

Zakazana 13. sjednica Općinskog vijeća

Zakazana 13. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10 i 2/17) sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 21.12.2017. godine (četvrtak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna općine Posušje za 2017. godinu
3. Prijedlog Proračuna općine Posušje za 2018. godinu
4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Posušje za 2018. godinu
5. Izvješća o radu mjesnih zajednica za 2016. godinu
6. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o visini financijske potpore za djecu bez oba roditelja, djecu čija su oba roditelja 100% invalidi i djecu samohranih roditelja koji su 100 % invalidi
7.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje
(Dom zdravlja)
8. Prijedlog Odluke o ažuriranom planu kapitalnih investicija za 2018. godinu
a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na razrješenje ravnatelja Javne ustanove za komunalne djelatnosti „Urbikom“ Posušje
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Javne ustanove za komunalne djelatnosti „Urbikom“ Posušje

PREDSJEDNIK

_______________

Ivan Lončar

OGLASI

Loading