Select Page

Zakazana 2. sjednica OV-a

Zakazana 2. sjednica OV-a

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-02-30/21
Posušje, 22.1.2021. godine

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10, 2/17 i 11/19) sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 29.1.2021. godine (petak) s početkom u 9:00 sati u kinodvorani Posušje.

Za sjednicu predlažem sljedeći:
D n e v n i r e d

 1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
 2. Prijedlozi Rješenja o razrješenju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća
 3. Prijedlozi Odluka o osnivanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća
 4. Nacrt proračuna općine Posušje za 2021. godinu
 5. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju privremenog člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o.
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o.
 6. a) Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje i Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o.
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje i Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o.
 7. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Bajka“ Posušje
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića „Bajka“ Posušje
 8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Centra za socijalni rad Posušje
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o općinskim upravnim pristojbama
 10. Prijedlog Odluke o ažuriranim planu kapitalnih investicija za 2021. godinu
 11. Prijedlog Pravilnika o upravljanju i korištenju Logističkog centra za male poduzetnike i obrtnike općine Posušje
 12. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Gaj-Ulica kneza Branimira)
 13. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana KOVAČI (Jukasovići-ograde)
 14. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Ulica fra Petra Bakule-Južni dio)
 15. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana VIR (Glavica-Blekava Krstina)
 16. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Lokvice-Južna obilaznica)
 17. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana ZAGORJE (Ploče)
 18. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Ulica fra Petra Bakule-Dočić)
 19. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana KARAMATIĆI (Kućetina-pod putom njiva)
 20. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana BAKULINE NJIVE (Ulica Ante Starčevića-Trg Ivana Pavla II)
 21. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana BAKULINA OGRADA – zapadno od Ulice don Ante Bakule
 22. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta

PREDSJEDNIK
Ivan Lončar

OGLASI

Loading