Select Page

Zakazana 33. sjednica Općinskog vijeća

Zakazana 33. sjednica Općinskog vijeća

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-02-73/20
Posušje, 30.4.2020. godine

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10, 2/17 i 11/19) sazivam 33. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 7.5.2020. godine (četvrtak) s početkom u 9:00 sati u kinodvorani Posušje.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

 1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
 2. Prijedlog Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu radi ublažavanja posljedica pandemije prouzročene korona virusom (COVID-19)
 3. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Posušje za 2019. godinu
 4. Program rada Općinskog načelnika općine Posušje za 2020. godinu
 5. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Posušje za 2019. godinu
 6. Prijedlog Odluke o osnivanju Općinskog pravobraniteljstva općine Posušje
 7. Izvješće o ostvarenju Programa rada Općinskog vijeća općine Posušje za 2019. godinu
 8. Izvješća o radu radnih tijela Općinskog vijeća za 2019. godinu
 9. Izvješće o implementaciji plana kapitalnih investicija za 2019. godinu
 10. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Srednje strukovne škole Posušje
 11. Izvješće o radu Športskog saveza općine Posušje za 2019. godinu
 12. a) Prijedlozi Rješenja o razrješenju i izboru zamjenika predsjednika Povjerenstva za
  društvene djelatnosti, mjesne zajednice, ljudska prava, mlade i jednakopravnost spolova
  b) Prijedlozi Rješenja o razrješenju i izboru člana Povjerenstva za prostorno
  planiranje, uređenje i ekologiju
 13. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća
  „Vodovod“ d.o.o. Posušje
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog člana Nadzornog odbora Javnog
  poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje
 14. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana RAKITNO-ZBORNJAČA (Nogometni stadion)
 15. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana BROĆANAC-BAŠIĆI
 16. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana CARSKI GAJ (ulice Ante Kovačića i Augusta Šenoe)

PREDSJEDNIK

Ivan Lončar

OGLASI

POSTANI DIO ŽKK POSUŠJE

ŽKK Posušje vrši UPISE u školu košarke! Sve zainteresirane djevojčice mogu se pridružiti našim...

Loading