Select Page

Zakazana 37. sjednica Općinskog vijeća

Zakazana 37. sjednica Općinskog vijeća

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-02-163/20
Posušje, 22.10.2020. godine

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10, 2/17 i 11/19) sazivam 37. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 29.10.2020. godine (četvrtak) s početkom u 9:00 sati u kinodvorani Posušje.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red

 1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
 2. Izvješća o radu osnovnih i srednjih škola za školsku 2019./2020. godinu
 3. Informacije o radu lovačkih društava
 4. Izvješće o radu Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje za 2019. godinu
 5. Informacija o stanju odvoza, odlaganja komunalnog otpada i stanju okoliša
 6. Prijedlog Odluke o osnivanju Glazbene škole Posušje
 7. Izvješće o izvršenju proračuna općine Posušje za period od 1.1.2020. godine do 30.6.2020. godine
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna općine Posušje za 2020. godinu
 9. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju općine Posušje za razdoblje siječanj-ožujak 2021. godine
 10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Centra za socijalni rad Posušje
 11. Izvješće o ostvarenju Programa rada Općinskog vijeća općine Posušje za period siječanj –lipanj 2020. godine
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirana tijela općine Posušje
 13. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za
  raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za
  raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine
 14. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana RASTOVAČA-ILIJINO BRDO
 15. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana ILIJINO BRDO-VICANOV BRIJEG (Nožinac)
 16. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Batin (Dubrava)
 17. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE-MOKRI DOLAC (Mokri dolac-Ulica kralja Petra Svačića)
 18. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana BROĆANAC (Put za Širića Brig)
 19. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana RASTOVAČA (Potok Brina –Ćuprija)
 20. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana “OSRDAK III“ (južni dio)
 21. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana „CARSKI GAJ“ (ulice Ante Kovačića i Augusta Šenoe)
 22. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana POKLEČANI (Zaglavica-Macanovići)
 23. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana Rastovača (Pavine vrtline)
 24. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana GROBLJE RIČINA-KRUŽNI TOK
 25. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana PALJEVINE-VLAKE
 26. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana MOKRI DOLAC
 27. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (nova Osnovna škola-Astorija)

PREDSJEDNIK              

Ivan Lončar

OGLASI

Loading