Select Page

Županija će biti vlasnik imovine koja je stečena mimo zakona

Županija će biti vlasnik imovine koja je stečena mimo zakona

Sva imovina za koju se utvrdi da je stečena nezakonito u Zapadnohercegovačkoj županiji uskoro bi mogla biti oduzeta vlasnicima.

Naime, u tijeku je donošenje zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim dijelom, kojim se uređuje ovo područje, piše Večernji list. Kako stoji u obrazloženju nacrta spomenutog zakona, razlog za njegovo donošenje je da se na jedinstven način urede pravila postupka unutar kojeg će se moći učinkovito otkriti, osigurati i po potrebi, privremeno oduzeti, do donošenja odluke suda o trajnom oduzimanju imovinske koristi koja je proistekla iz zakonom zabranjenih i kažnjivih radnji koje imaju obilježja kaznenog dijela, propisanih važećim zakonodavstvom. Poseban cilj ovog zakona je uspostava učinkovitog mehanizma za upravljanje imovinom koja je na temelju ovog i drugih zakona privremeno ili trajno oduzeta. Novim zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim dijelom županijska Agencija za upravljanje oduzetom imovinom u ZHŽ-u će, između ostaloga, moći, u određenim slučajevima, prodavati i privremeno oduzetu imovinu. “Agencija može, bez prethodne objave javnog nadmetanja, donijeti odluku o prodaji privremeno oduzetih pokretnih stvari ako je njihovo čuvanje opasno, ako prijeti izravna opasnost od njihova propadanja ili znatnog gubitka vrijednosti, te ako se radi o imovini čije vlasništvo nije moguće pouzdano utvrditi”, stoji u nacrtu zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim dijelom koji je nedavno razmatran na sjednici Vlade ZH županije.

Također, ravnatelj Agencije može donijeti odluku da privremeno oduzete stvari iznajmi ili preda u zakup sukladno njihovoj namijeni, donosi Vecernji.ba. Novčana sredstva dobivena prodajom privremeno oduzete imovine Agencija će držati na posebnom računu do konačne odluke suda o njenom podrijetlu. Ako se utvrdi da nije stečena kaznenim dijelom, vlasniku se bez odgađanja vraćaju novčana sredstva dobivena prodajom te imovine uz obračunatu kamatu po viđenju. “Vlasnik koji smatra da mu nije isplaćena odgovarajuća vrijednost imovine može podnijeti Agenciji zahtjev za naknadu štete prouzročene privremenim oduzimanjem imovine, a ako Agencija ne donese odluku po zahtjevu u roku od tri mjeseca, vlasnik može podnijeti tužbu za naknadu štete protiv Županije”, stoji u nacrtu spomenutog zakona. Kada je riječ o trajno oduzetoj imovini, ona odmah nakon oduzimanja postaje vlasništvo ZH županije koja s njom dalje raspolaže. Inače, tijekom trajanja postupka oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim dijelom po ovom zakonu sud može narediti državnim tijelima, bankama, financijskim institucijama i drugim pravnim i fizičkim osobama da dostave podatke i informacije nužne za donošenje odluka po ovom zakonu. Kazna za neizvršenje sudskog naloga za pravnu osobu u ovom slučaju može iznositi čak i 200.000 KM.

vecernji.ba

OGLASI

Loading