Select Page

26. SJEDNICA OV-A: INFORMACIJA O ODLAGANJU MOSTARSKOG OTPADA NA KONJOVCU JE ČISTA IZMIŠLJOTINA!

26. SJEDNICA OV-A: INFORMACIJA O ODLAGANJU MOSTARSKOG OTPADA NA KONJOVCU JE ČISTA IZMIŠLJOTINA!

Jučer je održana 26. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje.

Među prvim točkama našla su se izviješća, koja su i usvojena, o radu Javnog Poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje i Radio Posušja za 2018. godinu.

U godišnjem izviješću JP Vodovod navedene su aktivnosti na rekonstrukciji vodovodne mreže u svrhu pojačavanja opskrbe na lokacijama Ćesići-Batin, Hrkaći-Mrvelji i Rastovača polje te instaliranje novih kapaciteta na vodovodnom sustavu vodopskrbe naselja Vir i Rakitno. Ulagalo se u zaštitu i unaprjeđivanje deponije te u strojeve i opremu.

Jedna od aktualnih tema bio je i odvoz komunalnog otpada na Konjovac. Naime proteklih dana su se pojavile dezinformacije o odlaganju mostarskog komunalnog i medicinskog otpada na ovaj deponij. Nakon postavljenog upita vijećnika, Frano Lebo, direktor Vodovoda, rekao je kako je ova informacija čista izmišljotina. Naveo je kako se zbog krize na Mostarskom odlagalištu, izišlo u susret kolegama u općinama Grude i Široki Brijeg, te da se jedno vrlo kratko vrijeme ustupilo korištenje Konjovca. Načelnik Branko Bago je dodao kako je ova suradnja komunalnih poduzeća na razini općina uobičajena, te da su navedene općine pomagale i Posušju kada je bilo potrebno. „Netko je pokušao ovakvim dezinformacijama napraviti u našoj općini nestabilnosti vezane uz zbrinjavanje otpada. Mi godinama već na legalnoj privremenoj deponiji odlažemo otpad, a svi vlasnici oko te deponije su na zakonit način pravovremeno obeštećeni, i ne znam kome je u interesu plasiranje dezinformacija“-zaključio je Bago.

U Izviješću JP Radio Posušju stoji kako se tijekom prošle godine ulagalo u tehničku opremu za emitiranje programa, sa svrhom kvalitetnijeg rada, a najavljena je obnova dijela prostora, u koji se nije ulagalo od osnutka ove postaje 1984.

Usvojene su i odluke o dodjeli javnih priznanja. Počasnim građaninom općine Posušje proglašava se Milan Kovač, dok Zlatna plaketa „Grb općine Posušje“ dodjeljuje se fra Petru Krasiću, Radio Posušju i tvrtki Lončarplast. Priznanja će im biti uručena na svečanoj sjednici Općinskog vijeća 8. kolovoza ove godine.

Vezano uz Strategiju razvoja usvojene su 4 točke:

– Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana implementacije strategije razvoja općine Posušje u 2018. godini.

– Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Posušje 2014-2023. godine (revidirana za razdoblje 2019-2023)

– Prijedlog Plana implementacije općinske strategije razvoja i indikativnog financijskog okvira za 2019 – 2021. godinu.

– Prijedlog plana infrastrukturnog razvoja općine Posušje za razdoblje 2019 – 2021. godine.

O ovim točkama je opširnije govorila Dragica Lebo, iz Jedinice za lokalni ekonomski razvoj Općine Posušje.

Strategija integriranog lokalnog razvoja općine Posušje za razdoblje 2014-2023 usvojena je u lipnju 2014. Predviđeno je da se revidira nakon 5 godina provedbe kako bi se vidjeli postignuti rezultati i ciljevi koji su u njoj definirani. Analizom postignutih rezultata daju se preporuke i mjere za daljnju provedbu. Općinski razvojni tim, zajedno sa sektorskim radnim grupama, objavio je u svibnju javni poziv s ciljem upoznavanja javnosti i svih zainteresiranih sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama o ovom strateškom dokumentu koje su bitne za razvoj općine Posušje, te razmatranje eventualnih prijedloga.

Plan implementacije općinske strategije razvoja i indikativni financijski okvir za 2019 – 2021. godinu operativni je instrument za realizaciju strategije, odnosno trogodišnji plan implementacije (1+2) koji se svake godine usvaja na OV i uvijek je vezan planom za Strategiju integriranog lokalnog razvoja Općine Posušje, a njim je predviđeno 49 projekata za sva tri sektora.

Plan infrastrukturnog razvoja općine Posušje za razdoblje 2019 – 2021. godine je dokument koji se vezan za Plan implementacije, a također predstavlja operativni instrument za realizaciju strategije i ima za cilj informirati i pokrenuti sve bitne sudionike na razmišljanje te doprinijeti boljem donošenju odluka o realizaciji strateških ciljeva i prioriteta sektora (ekonomskog, društvenog razvoja i zaštite životne sredine) u okviru 11 definiranih sektorskih (ili operativnih) ciljeva definiranih u Strategiji integriranog razvoja Općine Posušje.

Planom je predviđeno provođenje 49 projekata ukupne vrijednosti 4.952.250, 00 KM iz sva tri sektora. Predviđena je međusobna suradnja Općine Posušje putem relevantnih Službi, JP Vodovoda d.o.o. Posušje, Centar za socijalni rad kao i JU Urbikom kako bi realizacija planiranih strateških projekata bila što uspješnija.

Podaci o implementaciji će se kontinuirano prikupljati tijekom cjelokupnog razdoblja koje pokriva ovaj Plan infrastrukturnog razvoja, između ostalog i korištenjem softverskog alata APIS za praćenje implementacije projekata.

Podaci će se timski analizirati, na temelju čega će se pripremati kvalitativni osvrt na planirano razdoblje implementacije.

Na kraju navedimo kako su iz domene imovinsko-pravnih poslova, katastra i urbanizma usvojene su sljedeće točke:

-Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Broćanac-Bašići

-Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta

Radi osiguravanja novih javnih površina usvojen je prijedlog Zaključaka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje.

OGLASI

Loading