Select Page

Intervju s nositeljem liste za općinsko vijeće ispred HDZ BiH Posušje – Ivanom Lončarom

Intervju s nositeljem liste za općinsko vijeće ispred HDZ BiH Posušje – Ivanom Lončarom

Povodom predstojećih lokalnih izbora koji su pred nama ove nedjelje, 15. studenog 2020. godine razgovarali smo s još uvijek aktualnim predsjednikom Općinskog vijeća općine Posušje i nositeljem liste za Općinsko vijeće ispred HDZ BIH Posušje g. Ivanom Lončarom.

Ivane, već dva mandata ste predsjednik Općinskog vijeća općine Posušje, kako ocjenjujete rad općinskog vijeća i načelnika u protekle četiri godine?

Općinsko vijeće je u proteklom  mandatu održalo trideset sedam sjednica i usvojilo velik broj Odluka. Skoro sve Odluke su donesene jednoglasno, bez obzira što smo u vijeću imali vijećnike iz pet stranaka. Mišljenja sam da su Odluke bile dobro pripremljene od strane općinskog načelnika , odnosno općinskih službi.  Treba pohvaliti rad načelnika općine  g. Branka Bage i općinskih djelatnika u proteklom periodu, u aktivnostima privlačenja sredstava s viših razina vlasti iz BiH, prekogranične suradnje i sredstava od Vlade RH. Zahvaljujući ovim aktivnostima puno projekata se završilo, dosta novih započelo. Jedan od značajnijih projekata koji će se raditi u Posušju je svakako granični prijelaz Osoje. U proteklih nekoliko godina je trebalo dosta lobiranja da se ovaj projekt uvrsti u proračun Uprave za neizravno oporezivanje. A ne treba zaboraviti kako su sami početci ovog projekta bili rješavanje kupovine zemljišta za ovu izgradnju. Cijeli postupak je trajao oko godinu dana i ovo je jedan od brže riješenih imovinsko pravnih poslova oko kupovine zemljišta za izgradnju graničnih prijelaza u BiH.

 U prošlom mandatu smo napravili tehnološki park u industrijskoj zoni Osrdak i veći dio opskrbnih putova i rasvjete u zoni. Većina uloženih sredstava je od Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i od EU sredstava. Usporedno sa izgradnjom infrastrukture, prodavali smo i lokacije u zoni.  Idući saziv vijeća će morati donijeti odluke o novim zonama ili ćemo postojeću morati proširivati jer je zona Osrdak popunjena.   U industrijskoj zoni Vlake imamo devetnaest slobodnih lokacija, također je opskrbljena potrebnom infrastrukturom, pa jedan dio investitora očekujemo i u njoj.

Od značajnijih projekata možemo izdvojiti početak radova na izgradnji kolektora kanalizacije na području Mokrog Doca , zatim asfaltiranje prometnica u gradu i selima, javna rasvjeta, izgradnja nogostupa, izgradnja distributivnih  vodovoda u Viru i Rakitnu, uređenja škola, igrališta itd. Kod izgradnje prometnica i javne rasvjete naglasio bih dobru suradnju J.P. Vodovod i J.U. Urbikom s općinom Posušje i  ljudima u mjesnim zajednicama gdje se ovi radovi izvode. Kod nas je već godinama prisutan princip sufinanciranja i dosta je visok postotak realiziranih projekata ovim načinom prikupljanja sredstava. Iako nije popularan vrlo dobro je prihvaćen u javnosti. U prošlom mandatu smo usvojili i odluku o javnom interesu za autobusni kolodvor, na novoj lokaciji. Općina Posušje je već poduzela neke aktivnosti za otkup zemljišta, a nadam se da će u idućoj godini biti plaćeno zemljište vlasnicima i naći povoljan način izgradnje kroz javno-privatno partnerstvo ili koncesiju.

Kako gledate na razdoblje iza lokalnih izbora?

Općina Posušje mora nastaviti s radom ovom dinamikom. Ne zaboravimo da je općina Posušje nositelj BFC certifikata, jedna od rijetkih u okruženju. Također smo uspostavili adresni registar na području cijele općine, nastavit ćemo raditi na započetim projektima, iako je njihova realizacija dosta usporena zbog COVID-a 19. U idućem razdoblju će se morati veći naglasak dati na suradnji sa gospodarstvenicima. Zajedno sa višim razinama vlasti tražiti način, kako povećati broj zaposlenih, stvarati dobar poslovni ambijent i pozitivnu klimu u društvu, a time smanjiti iseljavanje. Moramo iskoristiti svoje kapacitete, a mislim da smo jedna od boljih sredina BiH, gledajući gospodarstvo i kvalitetnu radnu snagu. Općina će nastaviti biti servis i građanima i gospodarstvu, uz stalnu zaštitu općeg interesa građana i same institucije.

 Što se planira na raditi na razvoju turizma?

Kulturna-sportska manifestacija pod nazivom  Posuško lito je jako dobro prihvaćena u javnosti,  a sukladno povećanju broja  događaja se i povećava broj posjetitelja, koji  sada ipak ostaju koji dan duže u Posušju za vrijeme godišnjih odmora. Osim ove ponude, imamo prekrasnu prirodu, a  turisti koji posjećuju Park prirode Blidinje se rado ponovno  vraćaju. Najveći problem je mali broj smještajnih kapaciteta i turističkih sadržaja prilikom boravka. Zahvaljujući povoljnom položaju i blizini sa Republikom Hrvatskom  i dobro riješenom prometnom infrastrukturom i povezanošću imamo odlične preduvjete za daljnji razvoj turizma. Općina Posušje će u idućem razdoblju  nastaviti na aktivnostima vezanim za izlaganje podataka o nekretninama na području parka prirode Blidinje, čijim završetkom bi se na području katastarskih općina Konjsko i Bare, stvorili preduvjete da se planski uredi ovaj dio parka, a time će se povećati   turistička ponuda i  smještajni kapaciteti. Tome ide u prilog i novi zakon o turizmu ŽZH, koji daje mogućnost općinama da osnuju svoje turističke zajednice koje će bolje prezentirati turističku ponudu.

Što se planira raditi na području kulture i sporta u idućem periodu?

Ulaganja u kulturu i sport  su jako bitna. Iako općina ulaže jedan dio sredstava iz općinskog proračuna, ona će uvijek biti nedostatna za ukupno financiranje svih kulturnih i sportskih udruga i klubova. U Posušju imamo sreću da se puno toga održava osobnim angažmanom pojedinaca, koje dosta potpomažu i gospodarstvenici i pojedinci . U proteklom periodu se dosta uložilo u okoliš igrališta i infrastrukturu Mokri Dolac i nastavit ćemo s ovim ulaganjem. Što se tiče infrastrukture za kulturne sadržaje treba nastaviti sa aktivnostima prenamjene stare kamene zgrade škole i  zgrade EPHZHB, gdje bi se našli prostori za glazbenu školu, gradsku knjižnicu i neke druge institucije i udruge koje se bave ovakvom vrstom posla, a koji sada rade u skromnim uvjetima.

Kakav će biti Vaš odnos prema hrvatskim braniteljima?

Zajedno sa svim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata  ćemo nastaviti surađivati na projektima u cilju rješavanja problema braniteljske populacije i  pomoći najugroženijim pojedincima. Našim odnosom prema dragovoljcima i veteranima, ratnim vojnim invalidima i obiteljima poginulih, nestalih i stradalih  hrvatskih branitelja kao i prema svim hrvatskim braniteljima sudionicima Domovinskog rata, iskazujemo naš odnos prema Domovinskom ratu, odnosno dajemo mu dignitet koji on zaslužuje kao jedna od najvećih svetinja hrvatskog naroda.

Što mladi mogu očekivati  u idućem razdoblju?

Od mladih se očekuje da u budućnosti preuzmu ulogu uzornih građana , poslovnih ljudi i rukovodećeg kadra u općini Posušje. Stoga je ovoj populaciji potrebno posvetiti veliku pozornost. Nastavit ćemo podržavati sportske klubove i udruge mladih u područjima u kojima mogu iskazati i oblikovati svoj potencijal.  Poticati ćemo i financijski podupirati projekte mladih od općeg, društvenog i humanitarnog značaja.  Također ćemo nastaviti stipendirati studente i  sukladno mogućnostima financijski pomagati mladim ljudima koji pokreću prvi put posao, čime će se stimulirati samozapošljavanje i poduzetništvo ove populacije. Također ćemo se posvetiti  pozitivnoj demografskoj politici kroz uvođenje mjera za pomaganje mladim obiteljima i zajedno sa  našim gospodarstvenicima stvarati nova radna mjesta u cilju smanjenja iseljavanja. Jedan od ciljeva je i aktivno uključivanje mladih u društveni i politički život.

Što nam možete reći o listi HDZ BiH za općinsko vijeće općine Posušje  ?

Na listi HDZ BiH za općinsko vijeće općine Posušje ima 30 kandidata i ona je spoj mladosti i iskustva, sastavljena od  kandidata koji su već bili vijećnici u proteklom razdoblju , a i od kandidata koji nemaju političkog iskustva na općinskoj razini, a itekako su prepoznati u svojoj sredini  i angažiranju u aktivnostima u mjesnim zajednicama i svojim radnim mjestima. Kandidati su različitih zanimanja, tako da će moći kvalitetno odgovoriti na sve izazove koji su ispred nas.

Poruka za birače?

Općinski odbor HDZ BiH Posušje svojim programom jamči daljnji razvoj NAŠEG POSUŠJA.

Stoga Vas molimo da iziđete na izbore 15. studenog  i svoj glas i povjerenje date  kandidatu  za načelnika općine ispred HDZ BiH g. Anti Begiću i listi HDZ BiH za Općinsko vijeće, koje ćemo kao stranka svojim maksimalnim radom i trudom znati opravdati, kao i u protekla dva mandata.

OGLASI

Loading