Select Page

Dječji doplatak uskoro će se početi isplaćivati i u ŽZH-u

Dječji doplatak uskoro će se početi isplaćivati i u ŽZH-u
O isplati dječjeg doplatka u Federaciji BiH dosad su samostalno odlučivale županije kako o financiranju tako i o iznosu koji se mjesečno isplaćuje.

Zbog toga je visina te potpore bila neujednačena, a ovisila je, ponajprije, o gospodarskim i financijskim prilikama u županijama, piše Večernji list BiH.

No, uskoro će doći do promjena koje bi trebale donijeti ujednačenost i ravnopravan status primatelja dječjeg doplatka u cijeloj Federaciji i istodobno riješiti još jedno važno pitanje – novčanu potporu majkama rodiljama koje nisu u radnom odnosu. Naime, u pripremi je zakon o potpori obiteljima s djecom u Federaciji BiH kojim će se to područje podrobno regulirati i urediti.

Stupanjem na snagu toga zakona konačno će se i u Županiji Zapadnohercegovačkoj početi isplaćivati dječji doplatak, što dosad nije bio slučaj. Nacrt zakona predviđa da visina dječjeg dodatka iznosi šest posto od prosječne neto plaće u Federaciji u prethodnoj godini. To bi u ovom trenutku iznosilo 56 KM. Djeca invalidi s 90 posto ili 100 posto invaliditeta, kao i oboljela od određenih zaraznih i teških bolesti, imala bi osam posto od prosječne neto plaće u Federaciji u prethodnoj godini.

Doplatak bi se isplaćivao iz federalnog proračuna jer zakon predviđa i pravo na novčanu pomoć rodiljama koje nisu u radnom odnosu. Ona bi iznosila 30 posto prosječne isplaćene neto plaće u Federaciji za prethodnu godinu. Sredstva za ostvarivanje tog prava išla bi na teret županijskih proračuna, a naknada bi se isplaćivala najdulje godinu dana.

Na njegovoj izradi radilo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i predstavnici svih deset resornih županijskih ministarstava usuglasivši se pritom da se dječji dodatak uvede na cijelom području Federacije u istom iznosu i da će se financirati iz federalnoga proračuna. Nacrt zakona usvojila je federalna Vlada i potom je prošao oba doma Parlamenta FBiH.

U tijeku je javna rasprava o nacrtu zakona koja traje tri mjeseca. Otvorena je 1. srpnja i trajat će do 28. rujna. Na mrežnoj stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike nalazi se nacrt zakona i obrazac za dostavljanje pismenih komentara, primjedbi, prijedloga i sugestija koje može svatko uputiti, a 22. rujna u Gradskoj vijećnici u Mostaru održat će se javna rasprava na kojoj će se također moći uputiti primjedbe, prijedlozi i sugestije na nacrt. Slijedi prijedlog zakona koji ide na razmatranje i usvajanje u federalni Parlament. Završetak cijele procedura bio je predviđen u ovoj godini i da se 1. siječnja 2021. počne s isplatom, međutim, koronakriza planirani je postupak poremetila, rekli su za Večernji list u Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH.

Uz ŽZH, Unsko-sanska županija bila je jedna od dviju u FBiH u kojima se dječji doplatak nije isplaćivao. U Centru za socijalni rad u Bihaću kazali su da će se od 1. listopada početi isplaćivati dječji doplatak, a prijave su u tijeku.

U USŽ-u postoji zakon prema kojem bi se dječji doplatak trebao isplaćivati, ali dosad nije i sad bi se s time trebalo početi, dodali su u bihaćkom Centru.

(www.jabuka.tv)

OGLASI

POSTANI DIO ŽKK POSUŠJE

ŽKK Posušje vrši UPISE u školu košarke! Sve zainteresirane djevojčice mogu se pridružiti našim...

Loading