Select Page

Ekspanzija stanogradnje u Posušju

Ekspanzija stanogradnje u Posušju

Uz  prometnu infrastrukturu, sustav javnih usluga i gospodarske sadržaje, bitan preduvijet za privlačenje stanovništva u urbanu zonu i njen razvoj jeste i pitanje gradnje stambenih jedinica. Suprotno od prakse u većim središtima, gdje je stanogradnja zauzimala prvo mjesto kada je riječ o planiranju stambenog prostora, u prošlosti, u manjim mjestima, okosnicu urbanizacije je činila gradnja obiteljskih kuća. Ni Posušje nije bilo izuzetak, no usporedo s otvaranjem gospodarskih pogona i javnih ustanova u sedamdesetim i osamdesetim godinama započelo se i s gradnjom stambenih zgrada, u pravilu za potrebe smještaja radnika.

Vrijeme nakon rata ponovno je u prvi plan stavilo gradnju obiteljskih kuća uglavnom u prigradskim naseljima. Uz širenje Posušja prema Rastovači, Ričini i Osoju, urbana zona se gotovo udvostručila, donoseći potpuno nova naselja poput recimo Meljakuše III, dok su se neka poput Procipa, Carskog Gaja, Jukića okučja i Marasovog Briga znatno proširila. Formiranje naselja je pratila i izgradnja prateće infrastrukture, pa je tako uz prilazne ceste u naseljima izgrađena i južna obilaznica koja je donijela dodatno prometno rasterećenje središta grada ali i stvorila uvjete za formiranje gospodarske zone.

Ponovno aktualiziranje stanogradnje vezano je uz drugu polovicu dvijetisućitih prenamijenom postojećeg objekta u centru grada čime je adaptirano 15 stanova kao i gradnjom namijenskog stambenog objekta čime je ova brojka povećana za dodatnih 20 stanova.

Uslijed promjene životnih navika, praktičnih razloga vezanih uz posao, ekonomskih i drugih razloga, proteklih desetak godina porasla je potražnja za stanovima, čime je krenula i prava ekspanzija gradnje. Najviše se gradilo na području Vojuše,  4 zgrade s 98 stanova. Novi stambeni kompleks sagrađen je i na području nekadašnje tvornice prerade plastičnih masa s ukupno 36 stanova, dok je u tijeku gradnja još njih 26. Također, novo stambeno naselje niče i na nekadašnjem gospodarskom području na južnom izlazu iz Posušja. Tu je u tijeku izgradnja prve zgrade s 27 stanova. Uz ovo gradi se, ili je u planu gradnja, na Sjevernoj i Južnoj obilaznici te Carskom Gaju gdje će niknuti 35 stambenih jedinica.

Kada se podvuče crta u posljednjih 10 godina u sklopu navedenih većih i nekoliko manjih objekata sagrađen je čak 161 stan, a u skoroj budućnosti na tržištu će biti još 76 novih stanova. Uz gradnju stambenih kompleksa stvaraju se i novi sadržaji koji olakšavaju svakodnevicu, poput poslovnica banaka, tržnih centara, uslužnih obrta, pa čak i medicinskih poliklinika. Stambenu gradnju pratila je i rekonstrukcija ili gradnja nove prometne infrastrukture, nogostupa i  javne rasvjete, a sve to doprinjelo je između ostalog i urbanijem izgledu Posušja.

Posušje.net

OGLASI

Loading