Select Page

Gradovima i općinama u Federaciji 30 milijuna KM

Gradovima i općinama u Federaciji 30 milijuna KM
Vlada Federacije BiH je, na sjednici u četvrtak u Sarajevu, donijela dvije odluke, ukupno vrijedne 30.000.000 KM, na ime transfera drugim razinama vlasti u FBiH.

Prva odlukom utvrđeni su kriteriji, način i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih u Proračunu FBiH za 2021. godinu kroz tekući transferi drugim razinama vlasti, općinama i gradovima, u iznosu od 10.000.000 KM.

Ova sredstva u iznosu će biti dodijeljena na principu solidarnosti svim općinama i gradovima u jednakom iznosu od 125.000 KM, na ime financijske pomoći proračunu u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19.

Vlada FBiH će posebnom odlukom utvrditi dinamiku doznačavanja, te način izvještavanja o utrošenim sredstvima. Druga odluka odnosi sa na utvrđivanje načina i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih ovogodišnjim Proračunom FBiH u iznosu od 20.000.000 KM, a namijenjenih za kapitalne transfere općinama i gradovima.

Ova sredstva bit će dodijeljena općinama i gradovima za financranje ili sufinanciranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koje će biti implementirane u jedinicama lokalne samuprave i namijenjena su za nekoliko oblasti.

To su putna infrastruktura (putevi, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprječavanje erozije), komunalna infrastruktura (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže), objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera (predškolski i školski objekti, dječja igrališta i igraonice, školsko-sportske dvorane i igrališta).

Obuhvaćeni su i ostali objekti od značaja za jedinice lokalne samouprave, kao što su domovi kulture, društveni domovi, knjižnice, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, projekti povećanje energetske efikasnosti objekata, fasade, zamjena otvora i krovova, sustavi grijanja i hlađenja, a sreedstva mogu biti namijenjena za financiranje i drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Vlada FBiH će, stupanjem na snagu ove odluke, objaviti javni poziv za podnošenje prijava za financiranje i sufinanciranje projekata, zahtjeva i inicijativa. Kriteriji za dodjelu sredstava će biti utvrđeni u tekstu javnog poziva, kojeg će utvrditi Vlada FBiH i koji će biti objavljen na njenoj web stranici i u dnevnim novinama.

Usvojen Akcijski plan za inovacije u malim i srednjim poduzećima

Vlada FBiH isti dan je, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, usvojila Akcijski plan za inovacije u malim i srednjim poduzećima Federacije BiH za razdoblje 2021. – 2023. godina.

Ovaj dokument je izrađen uz sudjelovanje najvažnijih relevantnih zainteresiranih strana iz FBiH, a definira četiri specifična područja intervencije na osnovu analize trenutnih snaga i izazova inovacijskog sustava u FBiH. Održane su dvije radionice s predstavnicima ključnih institucija (razvojne agencije, tehnološki parkovi, poslovni inkubatori i ostale poduzetničke potporne institucije) da bi bila identificirana područja intervencije kao i ključne aktivnosti za definirana područja.

Značajna podrška je dobivena i od Gospodarske komore FBiH koja je organizirala i analizirala istraživanje unutar realnog sektora s pitanjima vezanim za inovacijske izazove i zahtjeve za inovacijama u FBiH.

Akcijski plan je struktuiran kroz četiri poglavlja. Prvo daje opis osnovnog razumjevanja “inovacija” i značaja podrške izgradnji kapaciteta za inovacije, odnosno značaja inovacija za kreiranje rasta, konkurentnosti i za unaprijeđenje dugoročno održivog razvojnog puta.

Drugo poglavlje pruža pregled i mapiranje ključnih relevantnih zainteresiranih strana inovacijskog sustava u ovom trenutku, te trenutnog stanja i izazova u inovacijskom sustavu na različitim razinama. U trećem je dat sam plan s područjima intervencije i konkretnim aktivnostima, a četvrto poglavlje pruža okvir za praćenje implementacije inovacijskog plana.

Ovaj akcijski plan je povezan i sa Strategijom razvoja FBiH za 2021-2027. godinu.

Na osnovu nalaza i razmišljanja zainteresiranih strana, definirana su četiri područja intervencije (kroz ukupno 13 aktivnosti) za konkretnu implementacijsku orijentaciju. To su dizajniranje i testiranje vaučer šeme za inovacije i ozelenjavanje malog i srednjeg poduzetništva, zatim promoviranje konkretnih mrežnih platformi, jačanje inovacijske infrastrukture, te povećavanje uključenosti u programe EU i zapadnog Balkana radi boljeg korištenja EU mreža za učenje, kao i raspoloživih sredstava.

Provedba Akcijskog plana trebala bi biti prioritet svih razina vlasti u FBiH, a podrška inovacijama mora se zasnivati i na financijskoj i tehničkoj pomoći, kao i na stvaranju snažnog ekosustava za poduzeća. Implementacija Akcijskog plana, bit će financirana iz Proračuna FBiH i međunarodnih projekata, ovisno o njihovoj dostupnosti, priopćeno je iz Vlade FBiH.

(www.jabuka.tv)

OGLASI

Loading