Select Page

HNŽ: “Markice” se mogu kupiti do 28. veljače

HNŽ: “Markice” se mogu kupiti do 28. veljače

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije već dva mjeseca vrši redovitu distribuciju premije zdravstvenog osiguranja (markice) za tekuću godinu. Važno je naglasiti kako je posljednji dan redovite distribucije premije osiguranja 28. veljače 2018. godine, piše Večernji list BiH.

Oslobođeni participacije

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije ističu kako su kupnjom premije osiguranja osigurane osobe oslobođene plaćanja participacije za 134 zdravstvene usluge, a to vrijedi od dana kupnje premije osiguranja pa do kraja kalendarske 2018. godine.

Cijena premije osiguranja je ista kao i proteklih godina, a iznosi 20 konvertibilnih maraka. Premiju mogu kupiti sve punoljetne osigurane osobe koje posjeduju zdravstvenu iskaznicu/ legitimaciju.

Djeca do navršenih 18 godina života oslobođena su plaćanja participacije, odnosno kupnje premije osiguranja kao zamjene za participaciju.

Nakon završetka redovite distribucije premiju osiguranja mogu kupiti prvoprijavljeni, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju redovite distribucije, i to najkasnije trideset dana od dana prijave u Poreznu upravu.

Petnaest punktova

Djeca koja u 2018. godini navršavaju 18 godina života premiju osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene osamnaeste godine života.

Kako bi se umanjila mogućnost stvaranja gužvi tijekom distribucije, Zavod je organizirao 15 punktova na području HNŽ-a na kojima osiguranici mogu uplatiti i preuzeti premiju osiguranja te ovjeriti zdravstvenu iskaznicu.

Od toga, šest punktova se nalazi u Mostaru, dva u Konjicu te po jedan u Čitluku, Čapljini, Stocu, Neumu, Ravnom, Jablanici i Prozoru-Rami. Uplata premije osiguranja za 2018. godinu vrši se isključivo kod ustanova za obavljanje platnog prometa (pošta, banka) na depozitni račun ZZO-a HNŽ-a, broj 5550000004873298 (vrsta prihoda 722 611).

Osigurane osobe koje premiju osiguranja uplaćuju jednim nalogom za više osoba, osim naloga za plaćanje trebaju napraviti popis svih osoba za koje uplaćuju premiju osiguranja. Napravljeni popis fizičke osobe trebaju potpisati, a pravne osobe ovjeriti i potpisati.

Popis treba sadržavati sljedeće informacije: ime i prezime osobe za koju se uplaćuje premija osiguranja te matični broj (JMBG) osobe za koju se premija uplaćuje.

(www.jabuka.tv)

OGLASI

Loading