Select Page

Inicijtiva za otvaranje Općinskih sudova u Posušju i Grudama

Inicijtiva za otvaranje Općinskih sudova u Posušju i Grudama

Na posljednjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH koja je održana proteklog tjedna iz Kluba Hrvata prema ministarstvu pravde Federacije BiH upućena je inicijativa kojom su zatražene izmjene i dopune Zakona o sudovima koje bi omogućila osnivanje Općinskih sudova u Posušju i Grudama.

U obrazloženju inicijative stoji kako se broj stanovnika u dvije spomenute općine Zapadnohercegovačke županije značajno povećao. Prema popisu iz 2013. godine Posušje ima 20 477, a Grude 17 134 stanovnika. Kao jedan od razloga otvaranju Sudova u Posušju i Grudama je i udaljenost od postojećih u Ljubuškom i Širokom Brijegu veća od 30 km.

HMS

OGLASI

Loading