Select Page

Kvalitetniji uvjeti rada posuškog HGSS-a i Profesionalne vatrogasne postrojbe u 2015!

Kvalitetniji uvjeti rada posuškog HGSS-a i Profesionalne vatrogasne postrojbe u 2015!

Jučer je u zgradi Općine Posušje, uz nazočnost zapovjednika Stožera CZ, Općinskog načelnika Branka Bage, rukovoditelja općinskih službi, ravnatelja Županijske uprave CZ Tomislava Čužića i ostalih članova, održana 6. sjednica Općinskog stožera civilne zaštite općine Posušje.

Razmatralo se izvješće o radu HGSS-a stanice Posušje i Profesionalne vatrogasne postrojbe, kao i ono o prikupljenim i utrošenim sredstvima u svrhu zaštite i spašavanja.

O djelovanju PVP i HGSS-a u 2014

Prema Izvješću, Profesionalna vatrogasna postrojba u protekloj godini ugasila je 30 šumskih požara te 4 na stambenim objektima, radila je na ispumpavanju vode iz 6 objekata, a isto toliko bilježi se intervencija u prometnim nesrećama.

Najavljeno je kako će djelokrug rada ove postrojbe bit će proširen u sljedećoj godini. Naime, donošenjem Pravilnika o djelovanju PVP-a, usklađenog s postojećom zakonskom regulativom viših razina vlasti, ubuduće pored primarne zadaće gašenja požara i sudjelovanja u spašavanju unesrećenih u prometnim nezgodama, vatrogasci će tijekom cijele godine surađivati s JP Vodovod i JU Urbikom. Plod zajedničke suradnje bit će učinkovitije održavanje javnih površina i infrastrukture, poput primjerice održavanja odvodnih uličnih slivnika koji su često uslijed zagušenja otežavali promet pri većim oborinama. U ljetnom periodu pak, naglasak će biti na osnovnoj djelatnosti – gašenju požara.

Vatrog2

Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Posušje u tekućoj godini bilježi 27 aktivnih dana provedenih u obuci članova i spašavanja ljudi i imovine. Treba reći kako su pripadnici posuškog HGSS-a bez oklijevanja tijekom ovogodišnjih poplava u BiH uputili se na ugrožena područja, kako bi pomogli u spašavanju ljudi, dostavi pomoći i sanaciji stambenih objekata.

U istu svrhu Općina Posušje uputila je novčanu pomoć u iznosu od 10.000 KM. općinama Žepče, Orašje, Odžak i Domaljevac.

HGSS1

Dobri planovi za sljedeću godinu

Također, na 6. sjednici usvojen je i prijedlog plana utroška sredstava predviđenih za zaštitu i spašavanje u sljedećoj godini. Tako pored uobičajenih utrošaka u svrhu provođenja preventivnih mjera i izdvajanja sredstava za eventualne žurne mjere i saniranje šteta nastalih u prirodnim i drugim nesrećama, sljedeće godine dio novca planiralo se izdvojiti i za tehničko opremanje i obuku. Ovaj izdatak konkretno se odnosi na HGSS stanicu Posušje i Profesionalnu vatrogasnu postrojbu, a dodatnom nabavkom opreme i treninzima stvorit će se uvjeti za kvalitetnije djelovanje, time i djelotvornijom pomoći unesrećenima na području kako naše, tako i drugih općina u BiH.

OGLASI

Loading