Select Page

Majkama rodiljama u ZHŽ-u isplaćeno gotovo dva milijuna KM

Majkama rodiljama u ZHŽ-u isplaćeno gotovo dva milijuna KM

Među brojnim djelatnostima i poslovima Ministarstva zdravstva rada i socijalne skrbi u Vladi ZHŽ-a važno mjesto zauzima socijalna zaštita stanovništva, skrb o civilnim žrtvama rata, zaštita obitelji s djecom i skrb o raseljenim i izbjeglima na njezinu području te se izdvajaju značajna financijska sredstva, piše Večernji list BiH

Stalna pomoć

Stalnu socijalnu pomoć primaju samci ili obitelji s dovoljno sredstava za podmirenje temeljnih životnih potreba, a ne mogu ih ostvariti radom ili prihodom od imovine. U 2019. stalnu socijalnu pomoć od 100 KM primalo je 513 korisnika, a isplaćeno je 643.130 KM. Od toga je za 156 korisnika iz Ljubuškog izdvojeno 198.240 KM, za 110 korisnika iz Širokog Brijega 135.850 KM, 121 korisnika iz Posušja 152.830 KM i 126 korisnika iz Gruda 156.210 KM. Jednokratne novčane pomoći odobravaju se za bolest, smrt člana obitelji, elementarne nepogode… Lani su podnesena 173 zahtjeva za jednokratnu novčanu potporu i isplaćeno je 36.450 KM. Iz Ljubuškog su podnesena 82 zahtjeva, isplaćeno je 13.970 KM, iz Širokog Brijega za 24 zahtjeva – 5950 KM, iz Posušja za 29 zahtjeva – 6230 KM i iz Gruda 38 zahtjeva – 10.300 KM. Vlast u ZHŽ-u brine se i skrbi o štićenicima, djeci i odraslima koji iz različitih razloga moraju biti smješteni u staračke domove, specijalizirane ustanove ili drugu obitelj u FBiH i RH. U njima su smještene 162 osobe: 23 iz Širokog Brijega, 60 iz Ljubuškog, 32 iz Posušja i 47 iz Gruda. Troškovi smještaja za sve štićenike u 2019. bili su 1,325.859 KM. I osobe s određenim smetnjama i teškoćama osposobljavaju se za samostalan život i rad. One završe specijalnu školu i dok čekaju zaposlenje, imaju pravo na novčanu naknadu od 120 KM. Lani je naknadu primalo 67 osoba: iz Ljubuškog 18, Širokog Brijega 18, Posušja 19 i Gruda 12, a isplaćeno im je 104.760 KM. U ZHŽ-u je lani prava civilnih žrtava rata ostvarivalo 65 osoba: 21 iz Ljubuškog, 32 iz Širokog Brijega, 8 iz Posušja i 4 iz Gruda, a za naknade je izdvojeno 228.364 KM, iz federalnog proračuna 70% – 159.855 KM, iz županijskog 30% – 68.509 KM. Kad je riječ o zaštiti obitelji s djecom, tu je isplata rodiljske naknade ženama majkama u radnom odnosu, novčane potpore ženama majkama koje nisu u radnom odnosu i jednokratne pomoći za opremu novorođenog djeteta.

Naknade umjesto plaće

Žene majke koje nisu u radnom odnosu ostvarivale su novčanu potporu od 250 KM mjesečno šest mjeseci. Za svako novorođenče isplaćivana je jednokratna potpora za opremu od 300 KM za žene majke u radnom odnosu, a 500 KM za žene majke koje nisu u radnom odnosu. Za te namjene u 2019. isplaćeno je 905.900 KM za 383 rodilje: iz Ljubuškog za 100 rodilja 238.300 KM, Širokog Brijega za 125 rodilja 309.850 KM, Posušja 206.700 KM za 95 rodilja i Gruda 151.050 KM za 63 rodilje. Za rodilje u radnom odnosu u privatnom sektoru poslodavci isplaćuju naknade umjesto plaće, a Zavod za zdravstveno osiguranje ZHŽ-a to im naknadi. Lani je na ime naknade poslodavcima isplaćeno 1,012.303 KM: za 39 rodilja iz Ljubuškog, za 67 rodilja iz Širokog Brijega, za 39 rodilja iz Posušja i 33 rodilje iz Gruda. •

vecernji.ba

OGLASI

Loading