Select Page

Međudržavno Potpovjerenstvo za sliv Jadranskog mora raspravljalo o vodnogospodarskim pitanjima

Međudržavno Potpovjerenstvo za sliv Jadranskog mora raspravljalo o vodnogospodarskim pitanjima

 Ljubuškom je 16. listopada održan sastanak međudržavnog Potpovjerenstva za sliv Jadranskog mora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Raspravljalo se o vodnogospodarskim pitanjima od zajedničkog interesa vezanim za zaštitu voda, vodoopskrbu, obranu od poplava, i ostalim temama iz područja vodnog gospodarstva od zajedničkog interesa.

Jedna od tema je donošenje odluka o zaštiti izvorišta Prud. Ovo izvorište se nalazi u Republici Hrvatskoj, međutim da bi se ostvarila njegova adekvatna zaštita potrebno je osigurati zone sanitarne zaštite i poduzeti određene mjere zaštite i na području Bosne i Hercegovine, konkretno na području grada Ljubuškog. U tom smislu se raspravljalo o mjerama zaštite koje bi trebalo osigurati, kao što je odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.

Također, održan je i sastanak na temu korištenja izvorišta Doljani i sklapanja odgovarajućeg provedbenog ugovora o isporuci, odnosno prihvaćanju vode između predstavnika nadležnih jedinica lokalne samouprave i isporučitelja vodnih usluga. Naime, do sada je od kraja 2017. do 2019. godine potpisano ukupno pet provedbenih ugovora za presječene sustave – situacije kada se izvorište nalazi s jedne strane granice a korisnici vode su i iz druge države. To su provedbeni ugovori Posušje – Imotski, Vrgorac – Ljubuški, Neum – Dubrovnik, provedbeni ugovor za regionalni vodovod „Josip Jović“ između Tomislavgrada, Imotskog, Trilja i nadležnih komunalnih poduzeća, te provedbeni ugovor o isporuci odnosno prihvaćanju vode za pogranični dio Općine Ravno, naselje Ivanica između grada Dubrovnika i Ravnog.

Državni tajnik hrvatskog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja izv. prof. dr. sc. Mario Šiljeg izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom i ostvarenim projektima te najavio daljnju suradnju: „Temeljem do sada potpisanih provedbenih ugovora, s hrvatske strane Hrvatske vode ulažu značajna sredstva u gradnju i rekonstrukciju pripadajućih vodnih građevina i na području gradova i općina s bosansko-hercegovačke strane granice. To nam je zajednički interes. Također je na sjednici dana informacija o pripremljenom Sporazumu za izgradnju obrambenog nasipa na području Gabela polja u Čapljini u sklopu prekograničnog projekta obrane od poplava Grada Metkovića i Grada Čapljine koji bi trebao biti sklopljen između Hrvatskih voda kao financijera i Grada Čapljine kao nositelja projekta. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 25.000.000 kn.

Današnji sastanak održan je između ostalog i u cilju rješavanja pitanja koja su pretpostavka za što skorije sklapanje provedbenog ugovora za korištenje voda za izvorište Doljani. S druge strane, vodstvo grada Ljubuškog pokazalo se u dosadašnjoj suradnji iznimno osviještenim kada su u pitanju projekti zaštite voda i okoliša općenito. Zato posebno pozdravljam buduće projekte kroz koje ćemo, po donošenju zona sanitarne zaštite izvorišta Prud zajednički provesti i nove projekte te potrebne mjere zaštite ovog, kao i drugih izvorišta koji su naše opće dobro“, istaknuo je državni tajnik Šiljeg.

Vrisak.info

OGLASI

Loading