Select Page

Milićević: Slijede prve mjere za ublažavanje posljedica na gospodarstvo

Milićević: Slijede prve mjere za ublažavanje posljedica na gospodarstvo

Federalno ministarstvo financija već priprema dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak sukladno u ponedjeljak usvojenim preporukama Vlade Federacije BiH, a koje za cilj imaju ublažavanje posljedica nastalih uslijed pojave koronavirusa na gospodarstvo.

Zamjenica premijera Federacije BiH i ministrica financija Jelka Milićević kaže da se radi na pripremi materijala koji bi što skorije trebao biti i objavljen u Službenim novinama Federacije BiH.

– Radi se samo o dijelu iz prvog seta mjera za ublažavanje posljedica na gospodarstvo. Drugi dio se odnosi na reprogramiranje kreditnih obveza pravnih i fizičkih osoba i formiranje povoljnih kreditnih linija za tekuće poslovanje. Ovaj pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak je u ovom trenutku u nadležnosti Ministarstva financija i već pripremamo aktivnosti, odnosno poticajne mjere, za određene kategorije ljudi. Prije svega to su obrtnici koji dohodak plaćaju u paušalnom iznosu – pojasnila je ministrica.

Dodala je da će dopuna podrazumijevati dodavanje novog stava u član 50. pomenutog pravilnika, a što je konkretno smanjenje iznosa dohotka koji ti obveznici plaćaju u paušalnom obliku za 50 posto.

– To bi značilo da će obveznici koji obavljaju obrtničke i njima srodne djelatnosti sami bez upošljavanja drugih osoba, umjesto sadašnjih 70 KM poreza na dohodak u paušalu plaćati 35 KM, obveznici koji obavljaju stare i tradicionalne zanate umjesto 30 KM plaćat će ovu obavezu 15 KM, obveznici koji obavljaju prijevoz putnika samo s jednim prijevoznim sredstvom umjesto 50 KM plaćat će 25 KM, a obveznici koji obavljaju prijevoz tereta jednim prijevoznim sredstvom nosivosti do osam tona umjesto 80 KM plaćat će 40 KM poreza na dohodak putem paušala, dok će obveznici koji obavljaju djelatnost trgovine na malo osobnim radom izvan prodavnice umjesto 70 KM plaćati 35 KM – precizirala je Milićević.

Predviđeno je da to umanjenje bude privremenog karaktera i važit će od dana stupanja na snagu dopuna Pravilnika do kraja ove godine.

Osim te mjere pozivaju se svi porezni obveznici da se obrate Poreznoj upravi FBiH sa zahtjevom za umanjenje akontacija poreza na dobit shodno članu 52. stav 4. Zakona o porezu na dobit.

– Ovim mjerama želimo da očuvamo one koji su najviše izloženi poremećajima na tržištu i da na određeni način podijelimo s njima brigu i obveze – rekla je ministrica Milićević, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

vecernji.ba

OGLASI

Loading