Select Page

Najava 21. sjednice OV općine Posušje

Najava 21. sjednice OV općine Posušje

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08 i 10/10), sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 12.2.2015. godine (četvrtak) s početkom u 10:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i  r e d

1. Vijećnička pitanja
2. Izvješće o radu radnih tijela Općinskog vijeća za 2014. godinu
3. Informacija o radu Službe za zapošljavanje – podružnica Posušje
4.Informacija o radu Policijske uprave Posušje
5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o visini financijske potpore za djecu bez oba roditelja, djecu čija su oba roditelja 100% invalidi i djecu samohranih roditelja koji su 100% invalidi
6. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana „POSUŠJE“ (zapadno od groblja „Martića križ“)
7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana „POSUŠJE“ (križanje Zagrebačke ulice i Ulice Mile Bošnjaka)
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i člana Općinskog izbornog povjerenstva Posušje
9. Prijedlog Zaključka o osnivanju radnog tijela za pripremu kulturnih događanja pod nazivom „Posuško lito“
10. Izvješće o realizaciji strategije u 2014. godini i plan implementacije projekata i strategije u 2015. godini
11. Prijedlog Odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove vijeća mjesnih zajednica općine Posušje
12. Različito

PREDSJEDNIK

___________________

Ivan Lončar

OGLASI

Loading