Select Page

Najveći broj ljudu u BiH smatra da će ”korupcije kod nas uvijek biti, mada se može smanjiti”,

Najveći broj ljudu u BiH  smatra da će ”korupcije kod nas uvijek biti, mada se može smanjiti”,

Opći zaključak istraživanja o korupciji je kako je ima mnogo u institucijama, a da je najveći problem u zdravstvu smatra 76,9% ispitanih.

Najveći broj građana BiH 42,6%, smatra da će „korupcije kod nas uvijek biti, iako se može smanjiti”, dok je 27 posto stanovnika koji misle da se „korupcija u našem društvu nikako ne može suzbiti”, a 7,5% vjeruje kako se korupcija može potpuno iskorijeniti.

Ovo su rezultati istraživanja stajališta građana Bosne i Hercegovine o korupciji koje je agencija Prime Communications provela u prvoj polovini 2016. godine.

U istraživanju je sudjelovalo 1.000 ispitanika tehnikom usmenog intervjua. Uključivalo je stanovnike s područja cijele BiH, a koji su stariji od 18 godina.

Opći je zaključak kako korupcije ima u institucijama BiH, te kako je najviše ima u zdravstvu (76,9%), političkim strankama (76,4%), tijelima vlasti entiteta (75%), tijelima vlasti države (74,5%) i poduzećima u javnom vlasništvu (73,5%).

Prema mišljenju građana BiH, korupcije ima najmanje kod nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija, vjerskih organizacija , medija i privatnom sektoru.

prvi.tv

OGLASI

Loading