Select Page

NOVE ZAPOVJEDI ŽUPANIJSKOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE!

NOVE ZAPOVJEDI ŽUPANIJSKOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE!

Županijski stožer civilne zaštite na 3. izvanrednoj telefonskoj sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine donio je ZAPOVIJED.

Na temelju članaka 108. i 134. stavak (4), u vezi s člankom 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), članka 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i članka 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite i Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju nesreće prouzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke, broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 3. izvanrednoj telefonskoj sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine, donosi

ZAPOVIJED

1. Zapovijeda se privremeno obustavljanje pružanja usluga u djelatnostima trgovine osim: trgovinama prehrambenim artiklima, higijenskim artiklima, ribarnicama, ljekarnama, trgovinama veterinarskih i medicinskih proizvoda, benzinskim crpkama, poljoprivrednim ljekarnama, kioscima, pekarnama, kemijskim čistionicama, trgovinama za prodaju ortopedskih i drugih pomagala, trgovinama dječje opreme, hrane za životinje, trgovinama građevinsko, vodo i elektro materijala, supermarketima i veledrogerijama.

2. Za pobrojane trgovine iz točke 1. ograničava se rad do 18 sati, uz osiguranje protoka kupaca i klijenata tako da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 2 metra između osoba uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.

3. Zapovijeda se obustava rada otvorenih pijačnih, tržnih prostora i prostora oko prodajnih objekata osim otvorenog pijačnog i tržnog prostora s poljoprivredno prehrambenim proizvodima uz osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metra između osoba uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.

4. Zapovijeda se obustava javnog prijevoza (linijskog, izvanlinijskog) putnika, osim za taksi prijevoznike uz obvezno poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.

5. Zapovijeda se organiziranje pokopnih obreda, u krugu obitelji, tako da se omogući potrebna socijalna distanca na otvorenom prostoru od najmanje 1,5 metar i davanje sućuti bez rukovanja. Pri održavanju misnih slavlja u zatvorenom prostoru potrebno je omogućiti razmak između osoba minimalno 2 metra.

6. Zapovijeda se općinskim/gradskim stožerima civilne zaštite provođenje izvanrednih mjera: odvoza smeća, čišćenja, pranja i dezinfekcije ulica, pločnika, trgova, javnih parkirališta i drugih javnih površina, te da odmah stave na raspolaganje snage i sredstva iz sastava specijaliziranih jedinica civilne zaštite/službi zaštite i spašavanja, kao i dodatne snage i sredstva higijensko-epidemioloških službi (HES) nadležnih domova zdravlja.

7. Zapovijeda se općinskim/gradskim stožerima civilne zaštite osiguranje trijažnih punktova sa sanitarnim upitnicima prije ulaska osoba u ustanove socijalne zaštite.

8. Zapovijeda se osiguranje trijažnih punktova sa sanitarnim upitnicima prije ulaska osoba u zdravstvene ustanove.

9. Nalaže se Vladi Županije Zapadnohercegovačke i načelnicima/gradonačelnicima donošenje Odluke o organizaciji rada tijela uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), kojom će se organizirati rad djelatnika sukladno potrebama i aktualnoj epidemiološkoj situaciji.

10. Za provođenje i nadzor nad provođenjem ove Zapovijedi zadužuju se Uprava za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke, Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, te rukovodeća tijela pravnih osoba koje su obuhvaćene ovom Zapovijedi, svatko iz svoje nadležnosti.

11. Ova Zapovijed primjenjuje se i stupa na snagu danom donošenja, te vrijedi do 31.03.2020. godine.

OGLASI

Loading