Select Page

NOVI PROJEKT: Za digitalizaciju i modernizaciju javnih usluga u BiH ulaže se pet milijuna dolara

NOVI PROJEKT: Za digitalizaciju i modernizaciju javnih usluga u BiH ulaže se pet milijuna dolara

U cilju unaprjeđenja i modernizacije javnih usluga za sve građane UNDP i britansko Veleposlanstvo u BiH nedavno su potpisali memorandum o razumijevanju za pokretanje četverogodišnjeg programa digitalne transformacije u vrijednosti od pet milijuna US dolara, usmjerenog na uvođenje novih digitalnih rješenja, politika i usluga, kao i unaprjeđenje digitalnih vještina i kapaciteta u javnom sektoru, piše Večernji list BiH. 

Odgovorni prema građanima

“Ujedinjeno Kraljevstvo, kao globalni lider u digitalnoj upravi, ima značajna iskustva. U okviru naše posvećenosti podrške reformama u BiH, želimo podijeliti ovo znanje kako bismo pomogli transformaciju načina rada vlada u BiH, povećali njihovu odgovornost prema građanima i unaprijedili pružanje usluga na koje se građani oslanjaju. To već radimo. Ovaj Memorandum o razumijevanju javna je potvrda da ćemo udružiti digitalno iskustvo Ujedinjenog Kraljevstva i naše liderstvo sa stručnošću lokalnog sektora i znanjem UNDP-ja dok pokreću novi program digitalne transformacije za razdoblje od 2020. do 2024.”, istaknuo je britanski veleposlanik u BiH Matt Field. Pandemija koronavirusa pokazala je koliko je građanima važna dostupnost usluga, ali i koliko je važno da javna uprava može nastaviti s radom u kontekstu kada je onemogućena fizička prisutnost.

“Kontinuirano smo radili na jačanju institucija upravljanja, ali i na pristupu građana uslugama, kao i dijalogu između građana i njihovih izabranih predstavnika te pružanju odgovarajućih usluga.

Ponosni smo što kroz ovaj Memorandum o razumijevanju imamo priliku formalizirati naše partnerstvo u cilju širega djelokruga rada i pružanja sveobuhvatnog portfelja podrške našim partnerima tako da e-uprava i e-usluge budu dostupne svim građanima”, naglasila je Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-ja u BiH. Postojeća globalna tehnološka transformacija trajno je promijenila načine na koji građani komuniciraju međusobno, kao i sa svojim vlastima. Globalna iskustva pokazuju da tehnologija može osigurati značajne uštede u javnim proračunima i povećati učinkovitost javnih usluga.

Reforma javne uprave

Program digitalne transformacije za razdoblje od 2020. do 2024. godine doprinosi naporima u reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini i ima za cilj ubrzati razvoj javnih usluga kroz rad na politikama i propisima, mogućnostima za tehnološke inovacije te osigurati podršku za unaprjeđenje digitalnih vještina službenika na svim razinama vlasti za korištenje novih dostupnih alata i uvrštavanje novih praksi u njihov rad, a u korist građana u cijeloj zemlji.

VECERNJI.BA

OGLASI

Loading