Select Page

OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA LEGALIZACIJU GRAĐEVINA NA PODRUČJU OPĆINE JABLANICA

OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA LEGALIZACIJU GRAĐEVINA NA PODRUČJU OPĆINE JABLANICA

Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove Jablanica, dana 30.01. 2019. godine produžila je rok za legalizaciju građevina na području Općine Jablanica. Prenosimo obavijest u cijelosti .

OBAVIJEST

o produženju roka za legalizaciju građevina na
području Općine Jablanica

U skladu sa Odlukom o izmjenama Odluke o legalizaciji građevina (“Sl. glasnik Općine Jablanica“, broj 1/19) obavještavaju se svi subjekti koji su na području općine Jablanica izgradili bespravnu građevinu, izvršili drugi zahvat u prostoru bez odobrenja za građenje ili su građevinu izgradili u suprotnosti sa odobrenjem za građenje da je rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju produžen do dana 30.04.2019. godine.

Rok je prekluzivnog karaktera te osobe koja u ostavljenom roku ne podnesu zahtjev za legalizaciju, nakon 30.04.2019. godine, gube pravo na podnošenje zahtjeva i mogućnost legalizacije bespravnog objekta. Obrazac za podnošenje zahtjeva za legalizaciju sa svim informacijam o potrebnoj dokumentaciji može se preuzeti na šalteru Općine i web stranici Općine Jablanica. Za sve detaljnije informacije zainteresirani subjekti mogu se obratiti službenim licima na telefon 036/751-316.

Blidinje.NET/doljani.info

OGLASI

Loading