Select Page

Objavljen javni poziv iz Programa sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja iz područja poljoprivrede

Objavljen javni poziv iz Programa sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja iz područja poljoprivrede

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08), Strategijom jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH, te ciljevima iz Programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu, Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju, mjera „Sufinanciranje troškova mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za registrirane poljoprivredne obrte“ Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Sporazuma o suradnji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnog zavoda za zapošljavanje sačinjen je Program sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja iz područja poljoprivrede 2015 (u daljem tekstu: Program).

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 KM koje osiguravaju Federalni zavod za zapošljavanje (u daljem tekstu Zavod) – u iznosu od 1.500.000,00 KM i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu Ministarstvo) – u iznosu od 1.500.000,00 KM.

Realizacija Programa provodit će se zajedno sa županijskim službama za zapošljavanje (u daljem tekstu Služba).

J A V N I P O Z I V

Cilj Programa

Omogućiti poticaj za osobe sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH radi samozapošljavanja i zapošljavanja u novoregistriranim i već postojećim poslovnim subjektima (obrtima) iz područja poljoprivrede.

Ciljna grupa

Ciljna grupa/korisnici sredstava su osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH, te u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata, bez obzira na stupanj obrazovanja i dob, a koja će po odobravanju sredstava registrirati i održati registriranom poljoprivrednu djelatnost u trajanju od najmanje 36 mjeseci i/ili koje će se zaposliti u novoregistriranim ili već postojećim poljoprivrednim obrtima.

U Programu ne mogu sudjelovati nezaposlene osobe koje su već koristile kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Zavoda i/ili Službe radi pokretanja djelatnosti i osobe kojim je naložen povrat ostvarene novčane podrške iz Programa Ministarstva.

U Programu ne mogu sudjelovati nezaposlene osobe koje su odjavile poljoprivrednu djelatnost od 2.7.2015.godine.

U Programu ne mogu sudjelovati poslodavci (već postojeći poljoprivredni obrti radi zapošljavanja nezaposlenih osoba) koji su koristili kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Zavoda ili Službe a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima, odnosno nisu zaposlili predviđen broj radnika i ne vraćaju redovno dobivena sredstva.

Daljnje informacije na:

http://www.fmpvs.gov.ba/V_2/novosti_j?i=149&l=bh

Posušje.net

OGLASI

Loading