Select Page

Od danas na snazi novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH

Od danas na snazi novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH

Od danas 1. listopada u Federaciji Bosne i Hercegovine stupa na snagu Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije Bosne i Hercegovine. Novi je to zakonski okvir za obrtnike u Federaciju koji u odnosu na priješnje zakonodavno riješenje obrtnicima otvara brojne nove mogućnosti i pogodnosti.

Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine u izradi je od 2016. godine, dobio je podršku u Zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH 5. srpnja, a onda 9. rujna i u Domu naroda Federacije BiH.

O novom zakonskom okviru za obrtnike iz Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta je za naš radio kazao da je jedna od najvećih dobrobiti zakona ta što je ponudio neke druge okvire koji će u praksi, nadaju se u ministarstvu, dovesti do toga da barem 30 posto obrtnika iz sive zone ekonomije dođu u zakonske okvire i registriraju se. Veliki broj njih se želio registrirati, no prilično striktan okvir prijašnjeg zakona to im nije omogućavao. U tom smislu, jedna od tih pogodnosti se odnosi na stručnu spremu obrtnika koja više nije ograničavajući faktor u registraciji obrta. Tako pri registraciji obrta, fizička osoba ne mora imati potrebnu stručnu spremu, nego je registriranje obrta ponuđeno svim osobama koje imaju ideju i koji misle da mogu konkurirati na tržištu.

Novim zakonom omogućeno je i vanjskotrgovinsko poslovanje obrtnika, što je također jedna od većih pogodnosti novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije Bosne i Hercegovine. Obrtnici sada mogu uvoziti repromaterijal, ali i izvoziti svoj proizvod. Obrtnici će prilikom registracije obrta opredjeliti se za izvoz, odnosno uvoz i to će stajati na njihovom riješenju o registraciji. Daljnja procedura je registracija kod Uprave za neizravno oporezivanje kao što to rade i ostali sudionici u vanjskotrgovinskom prometu. Ovaj način poslovanja će omogućiti svim obrtnicima bolju cijenu proizvoda, jer će imati jednog privrednog subjekta manje u lancu snabdijevanja.

Novim zakonom pojednostavljena je i procedura registracije obrta koja podrazumjeva i prikupljanje manjeg broja papirologije. Prema članku 5. novog Zakona omogućeno je pribavljanje određene dokumentacije po službenoj dužnosti od strane jedinica lokalne samouprave. Novi Zakon predvidio je da riješenje kojim se odobrava obavljanje obrta nadležno tjelo donosi u roku od sedam dana od dana podnošenja zahtijeva za registraciju obrta. Prije je taj rok u jedinici lokalne samouprave bio 15 dana.

Novim Zakonom propisano je ograničenje izvršenja nad imovinom obrtnika, tako da isto nije moguće provesti nad stvarima i pravima koje obrtnik upotrebljava za obavljanje svoje osnovne djelatnosti, kao niti nad nužnim stambenim djelom koji je potreban za stanovanje obrtnika i njegove uže obitelji.

Novim zakonskim riješenjem obrtniku je omogućeno obavljati i druge djelatnosti, koje služe obavljanju osnovne djelatnosti ili se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti obuhvaćene rješenjem.

Zanimljivo je istaknuti da je po novom Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije Bosne i Hercegovine omogućeno i umirovljenicima obavljanje obrta kao dodatnog i dopunskog zanimanja. U slučaju da se umirovljenici odluče po ovom Zakonu baviti nekom vrstom obrta, njima se prilikom registracije neće obustaviti mirovina. 

Zakonom je predviđen i obrtni registar, a za naš radio ispred Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, pomoćnik ministra je objasnio da je obrtni registar informacijski sustav za upravljanje procesom registracije i obrade podataka o obrtima kojim će upravljati Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, a koji će sadržavati i podatke o obrtnicima i osobama koje obavljaju srodnu djelatnost i domaću radinost. Upis u obrtni registar je po novom zakonu je obavezan.

Zakon je također definirao i tko od članova užeg domaćinstva može pomagati u vođenju obrta, odnosno članak 23. Zakona precizirao je tko su članovi uže obitelji i to na način i pod uvijetima kako je to definirano Zakonom o radu. Iz federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta su također najavili da će podzakonskim aktom biti dodatno definiran način i uvijeti po kojima će pomaganje – zamjena biti moguća u slučajevima bolovanja i sličnog odsustva obrtnika najduže 14 dana u jednoj godini.

Novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije Bosne i Hercegovine predviđa prestanak obrta po sili zakona. Na temelju zahtjeva Porezne uprave Federacije BiH, kada se utvrdi da obrtnik, koji nije privremeno obustavio obavljanje obrta, duže od šest mjeseci ne ostvaruje prihod niti rashod od obrta, kada se utvrdi da obrtnik, u posljednjih šest mjeseci odnosno duže od šest mjeseci, ne obračunava i ne plaća porezne obveze, on prestaje po sili zakona. Ovom odredbom će se napraviti jedan red u evidenciji obrtnika na način da će se znati koji su aktivni, ili oni koji su još uvijek zabilježeni, ali u stvarnosti ne postoje dugo vremena.

Po novom zakonskom riješenju više nema obaveze izdavanja obrtnice kao isprave što je direktna ušteda obrtniku. Po novom zakonu riješenje za rad je elektronsko koje se izdaje iz obrtnog registra pa nima potrebe za obavezno izdavanje obrtnice. Ona će i dalje postojati, ali nije više obavezna.

Novi zakon dotakao se i visine članarine obrtničkoj komori koja je umanjena u odnosu na važeći zakon za pola, odnosno ona sada iznosi 0.5 posto prosječne plaće isplaćne u Federaciji Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. I ovo predstavlja uštedu za svakog pojedinog obrtnika, a kada je u pitanju Obrtnička komora i prihodi na koje može računati, iz federalnog ministarstva očekuju da će naplata bude puno bolja nego što je sada, jer trenutna npalata nakande Obrtničkoj komori je oko 20 posto. Stavljanjem u funkiju obrtnog registra kada će biti dostupni podaci o svim obrtima, iz federalnog ministarstva očekuju da naplata bude do 100 posto. To znači da će u apsolutnom iznosu, prihodi komore biti veći.

Prema riječima pomoćnika za obrt u federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta Izedina Kurtovića u intervju za naš radi, Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima ima prostora za doradu, no to uvelike ovisi o promjeni nekih drugih zakonskih riješenja koja nisu u okviru Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Primjerice kada riječ o situacijama prodaje obrta, odnosno mijenjanja vlasnika obrta, trenutno imamo ograničavajući faktor gdje Porezna uprava, osnosno Uprava za indirektno oporezivanje ID broj obrta veže sa jedinstvenim matičnim brojem vlasnika. Prilikom prodaje je neizvodivo je odvojiti ID broj od jedinstvenog matičnog broja. Obrt je dakle moguće prodati u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, ali ID broj ne možemo zadržati jer je on vezan za jedinstveni matični broj vlasnika. Dakle, ID broj se ne može prenijeti na novog vlasnika obrta, i on dobiva novi ID broj. Iz federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta se nadaju da će u suradnji s ministarstvom financija i ovaj problem otkloniti.

Podsjetimo još jednom, novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine pruža obrtnicima puno Šire područje poslovanja i djelovanja u Federaciji. Sve to  je veliki doprinos suzbijanju sive ekonomije, ističu iz nadležnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine tupa na snagu u petak 1. listopada.

Radioposusje.ba (Tekst: Z. Pišković)

OGLASI

Dan otvorenih vrata Frame

U subotu 8. lipnja 2024., u vremenu od 16.00 do 19.00 sati u vjeronaučnom centru, naša frama...

Loading