Select Page

Odgovori na dodatna pitanja iz Upitnika dostavljeni u Bruxellesu

Odgovori na dodatna pitanja iz Upitnika dostavljeni u Bruxellesu

Nakon potvrde na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini, Direkcija za europske integracije BiH, , kako je bilo i najavljeno, dostavila je Europskoj komisiji odgovore na dodatna pitanja iz Upitnika.

Odgovori na 655 dodatnih pitanja pripremljeni su u okviru tijela Mehanizma koordinacije, a u pripremi u okviru 35 radnih grupa za europske integracije sudjelovala su 1.083 državna službenika sa svih razinama bh. vlasti koji su bili imenovani na 1.600 pozicija (neki službenici su radili u više grupa).

Pored toga, u rad je bilo uključeno i 15 članova Komisije za europske integracije. Pripremljeno je ukupno 2.311 stranica teksta odgovora na dodatna pitanja, a uz odgovore i priloge, dostavljena su i 153 akta (zakoni i podzakonski akti) na koje se referira u odgovorima.

Svrha dostave odgovora na dodatna pitanja je pojašnjenje prethodno dostavljenih odgovora na pitanja iz Upitnika Europske komisije, njihova dopuna ili ažuriranje informacija.

Priprema odgovora na dodatna pitanja Europske komisije je dio cjelokupnog procesa koji ima za cilj pripremu Mišljenja o zahtjevu za članstvo BiH u EU, a u kojem će Europska komisija dati detaljnu analizu stanja u zemlji i ocjenu spremnosti da se pređe u iduću fazu odnosa sa EU.

Europska komisija je dodatna pitanja BiH dostavila 20. lipnja prošle 2018. godine. Najveći broj pitanja se odnosio na politički kriterij (106), zatim poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje (43), poglavlje 14 -Transportna politika (38), poglavlje 24 – Pravda, sloboda i sigurnost (36) te ekonomski kriterij (33).

Europska komisija je dostavila dodatna pitanja i za ostalih 30 poglavlja pravne stečevine EU. Odgovori na dodatna pitanja su javno dostupni na web stranici Direkcije za europske integracije, priopćeno je iz ove direkcije.

vecernji.ba

OGLASI

Loading