Select Page

ODLUKA O JAVNOM UVIDU PRIJEDLOGA ODLUKE O NAZIVIMA DIJELOVA NASELJENIH MJESTA I OZNAČAVANJU OBJEKATA BROJEVIMA

ODLUKA O JAVNOM UVIDU PRIJEDLOGA ODLUKE O NAZIVIMA DIJELOVA NASELJENIH MJESTA I OZNAČAVANJU OBJEKATA BROJEVIMA

Povjerenstvo za izradu prijedloga naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta na području općine Posušje

Broj: 01-648/18

Posušje, 16.07.2018. godine

Na temelju članka 100. stavak 1. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17) i članka III Odluke o utemeljenju Povjerenstva za izradu prijedloga naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta na području općine Posušje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), Povjerenstvo donosi:

O D L U K U

o javnom uvidu prijedloga Odluke o nazivima

dijelova naseljenih mjesta i označavanju objekata brojevima

I.

Stavlja se na javni uvid prijedlog Odluke o nazivima dijelova naseljenih mjesta i označavanju objekata brojevima.

Sastavni dio ove odluke su grafički prikazi dijelova naseljenih mjesta.

II.

Nositelj izrade prijedloga Odluke o nazivima dijelova naseljenih mjesta i označavanju objekata brojevima je Povjerenstvo koje je utemeljeno Odlukom Općinskog načelnika o utemeljenju Povjerenstva za izradu prijedloga naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta na području općine Posušje, broj: 01-648/18 od 03.07.2018. godine.

V.

Prijedlog predmetne Odluke stavlja se na javni uvid u trajanju od 16.07.2018. godine do 23.07.2018. godine.

V.

Pozivaju se sve zainteresirane stranke, građani i svi drugi zainteresirani javni subjekti da svoje eventualne primjedbe i prijedloge, u pismenom obliku, u vremenskom trajanju javnog uvida dostave na protokol Općinskog načelnika ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj kuverti na adresu: Općina Posušje, fra Grge Martića broj 30, 88240 Posušje, s naznakom: Općina Posušje, Općinski načelnik, Povjerenstvo za izradu prijedloga naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta na području općine Posušje.

Predsjednik Povjerenstva

_________________

Zvonimir Širić

————————————————————————————————————————————————————–

Na temelju članka 19. stavak 2. točka i) Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 3/09 i 18/11) i članka 24. stavak 1. točka 11. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), Općinsko vijeće općine Posušje na _______ sjednici, održanoj dana ______________ godine, donijelo je

O D L U K U

o nazivima dijelova naseljenih mjesta i

označavanju objekata brojevima

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se nazivi dijelova naseljenih mjesta i označavanje objekata kućnim brojevima, kao i vođenje registra naseljenih mjesta i kućnih brojeva.

Članak 2.

Na području općine Posušje zakonom su utvrđena sljedeća naseljena mjesta:

Bare,
Batin,
Broćanac,
Čitluk,
Gradac,
Konjsko,
Masna Luka,
Osoje,
Podbila,
Poklečani,
Posušje,
Rastovača,
Sutina,
Tribistovo,
Vinjani,
Vir,
Vrpolje,
Vučipolje,
Zagorje,

Članak 3.

U naseljenom mjestu Bare utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:

Badnji,
Bare,
Barzonja,
Borićevac,
Ivan Dolac,
Varićak.

Članak 4.

U naseljenom mjestu Batin utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:

Batin I,
Batin II,
Batin III,
Batin IV,
Batin V,
Batin VI,
Rižinovići.

Članak 5.

U naseljenom mjestu Broćanac utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:

Broćanac,
Vranić,
Cerovi Doci.

Članak 6.

U naseljenom mjestu Čitluk utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:

Bage,
Biške,
Ćorići,
Čitluk,
Donji Crnogorci,
Gornji Crnogorci,
Mandurići,
Mrvelji,
Ramljaci,
Ričina,
Šušnjari.

Članak 7.

U naseljenom mjestu Gradac utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:

Begića Doci,
Gradac,
Grubišići,
Gornji Begići,
Donji Begići,
Lipovice,
Orečeva Draga,
Radina Mala,
Sedlića Brig,
Tomilje,
Vranjkov Brig.

Članak 8.

U naseljenom mjestu Konjsko utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:

Članak 9.

U naseljenom mjestu Masna Luka utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:

Masna Luka.

Članak 10.

U naseljenom mjestu Osoje utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:

Bošnjaci,
Busari,
Mitri,
Tolići,
Šege.

Članak 11.

U naseljenom mjestu Podbila utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:

Članak 12.

U naseljenom mjestu Poklečani utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:

Poklečani,
Donji Poklečani

Članak 13.

Naseljeno mjesto Posušje je podjeljeno na trgove i ulice u skladu s važećom Odlukom o određivanju naziva trgova i ulica u općini Posušje i dijelove naseljenih mjesta:

Bagina Dola,
Bakule,
Brižine,
Donji Jukići,
Gornji Jukići,
Karamatići,
Kovači,
Radovanj,
Ričina,
Tomičići,
Zlopaše.

Članak 14.

Naseljeno mjesto Rastovača je podjeljeno na trgove i ulice u skladu s važećom Odlukom o određivanju naziva trgova i ulica u općini Posušje i dijelove naseljenih mjesta:

Rastovača I,
Rastovača II,
Rastovača III,
Rastovača IV,
Rastovača V,
Rastovača VI,
Rastovača VII,
Rastovača VIII,
Rastovača IX,
Rastovača X,
Rastovača XI,
Rastovača polje.

Članak 15.

U naseljenom mjestu Sutina utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:

Blaškići,
Dabio,
Donji Vlašani,
Dupovci,
Gornji Vlašani,
Korita,
Nikolići,
Perci,
Šarića Dolac,
Topići,
Zagradina,
Zaušlje.

Članak 16.

U naseljenom mjestu Tribistovo utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:

Članak 17.

U naseljenom mjestu Vinjani utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:

Vinjani – Dom,
Vinjani – Kućetine,
Vinjani – Tomića Brig,

Članak 18.

U naseljenom mjestu Vir utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:

Budimiri,
Čubrina,
Dubrave,
Đereci,
Glavica,
Janjići,
Kadim,
Koštre,
Markići,
Mečet,
Megdan,
Mikulići,
Podstrana,
Polići,

Članak 19.

U naseljenom mjestu Vrpolje utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:

Barišići,
Jelica,
Malucanovići,
Marići,
Mukinje,
Oštrc,
Pavkovići,
Petrovići,
Podi,
Šarići,
Tokići.

Članak 20.

U naseljenom mjestu Vučipolje utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:

Vučipolje.

Članak 21.

U naseljenom mjestu Zagorje utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:

Crno Osoje,
Crtanice,
Gornje Jaže,
Jažina Dubrava,
Jelinak,
Jukići,
Jurišići,
Nugli,
Petričušići,
Ploče,
Podjelinak,
Tolušići.

Članak 22.

U naseljenom mjestu Zavelim utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:

Članak 23.

Sastavni dio ove Odluke su grafički prikazi dijelova naseljenih mjesta.

Članak 24.

Utvrđivanje kućnih brojeva i vođenje registra kućnih brojeva i naseljenih mjesta obavlja Služba za imovinsko – pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje.

Članak 25.

Označavanje naziva dijelova naseljenih mjesta i označavanje objekata kućnim brojevima obavlja javna ustanova „URBIKOM“ Posušje.

Članak 26.

Općinska urbanističko – građevinska i komunalna inspekcija dužna je pratiti provođenje ove Odluke, kao i vršiti nadzor u smislu otkrivanja i sankcioniranja protupravnih radnji propisanih člankom 33. Zakona o označavanju i evidenciji naseljenih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 8/13 i 5/17).

Članak 27.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti raniji propis kojim su utvrđeni dijelovi naseljenih mjesta.

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u Službenom glasniku općine Posušje.

PREDSJEDNIK

Ivan Lončar

OGLASI

Loading