Select Page

Odobren novac za uvezivanje staža radnicima u Parku prirode Blidinje

Odobren novac za uvezivanje staža radnicima u Parku prirode Blidinje
Vlada FBiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, dala suglasnost za odobravanje raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH.

Ta sredstva idu za uplatu doprinosa za MIO u ukupnom iznosu od 77.882 KM za 12 radnika JP Park prirode Blidinje d.o.o. koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu, a ne mogu je ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa.

Sredstva su deponirana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH, otvorenog kod Centralne banke Bosne i Hercegovine, koja će biti doznačena na račun Federalnog zavoda za MIO, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Vlada FBiH usvojila je informacija o potrebi izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije BiH Proračuna FBiH za 2020. godinu s ciljem uspostave sveobuhvatnog financijskog mehanizma za projekte iz različitih oblasti od značaja za lokalni razvoj.

Federalno ministarstvo financija zaduženo je da pripremi prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade FBiH Proračuna Federacije BiH za 2020. godinu u iznosu od 200.000 KM, radi udruživanja sredstava i njihove dodjele jedinicama lokalne samouprave.

Vlada FBiH je usvojila izvještaje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2019. godinu, i to subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima i javnim poduzećima za uvezivanje radnog staža.

To ministarstvo je zaduženo da pokrene aktivnosti povrata nenamjenski utrošenih grant sredstava za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima u iznosu od 81.943,79 KM.

Vlada FBiH je upoznata s informacijom o realizaciji njenih zaključaka za razdoblje siječanj-svibanj 2020. godine, priopćeno je.

OGLASI

Loading