Select Page

Odobrena sredstva za brzu cestu Mostar – Široki Brijeg – granica RH

Odobrena sredstva za brzu cestu Mostar – Široki Brijeg – granica RH

Federalna vlada usvojila je Program utroška uplaćenog dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” u iznosu od 153.000.000 maraka utvrđenih u Proračunu Federacije BiH za 2018. godinu.

Ta sredstva bit će prenesena na namjenski projektni račun Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Putem ovog programa bit će financirana izgradnja brze ceste Prača – Goražde, LOT 1 tunel Hranjen – faza 1. – u dužini od 5.500 metara u iznosu od 65 milijuna maraka (za građevinske radove 60 milijuna, a za nadzor izvođenja građevinskih radova 5 milijuna maraka), izgradnja brze ceste Mostar – Široki Brijeg Granica RH, poddionica Sjeverna obilaznica Mostar u iznosu od 13 milijuna maraka (za eksproprijaciju 5 milijuna, a za građevinske radove i nadzor 8 milijuna maraka).

Za izgradnju i rekonstrukcija I transverzale – Dionica II (Bare – tunel Kobilja Glava – Hotonj) predviđeno je 35 milijuna maraka (za građevinske radove 31 miliju na i za nadzor izvođenja 4 milijuna maraka), i za poddionicu Mihatovići – Lukavac na trasi autoceste Žepče – Tuzla 40 milijuna maraka. Za građevinske radove bit će izdvojeno 35 milijuna maraka, za nadzor izvođenja 4 milijuna maraka i za studijsko-tehničku dokumentaciju milijun maraka, stoji u priopćenju.

OGLASI

Loading