Select Page

Održan sastanak Županijskog odbora za razvitak ŽZH

Održan sastanak Županijskog odbora za razvitak ŽZH

U Širokom Brijegu je danas, 15. srpnja 2019. godine, u organizaciji Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije održan sastanak Županijskog odbora za razvitak Županije Zapadnohercegovačke.

Na prvom dijelu sastanka, prisutnim članovima Županijskog odbora za razvitak (ŽOR) uvodno se obratila pomoćnica ravnatelja Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije Ana Soldo, koja je pozdravila sve članove te izrazila zadovoljstvo zbog kvalitetnog rada i suradnje svih članova Odbora.

Nakon uvodnih riječi Soldo je kroz prezentacije upoznala članove sa aktualnostima i novostima koje su se događale od posljednjeg sastanka do danas.
Za početak, Soldo je pobliže predstavila svim nazočnim članovima Nacrt Godišnjeg izvješća o razvoju sa izvješćem o provedbi Strategije za 2018. godinu.

Nakon što je upoznala članove ŽOR – a sa svim glavnim rezultatima provedenih analiza, Soldo je predstavila procese izrade strateških dokumenata u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Kao glavne strateške dokumente, čija se izrada trenutno provodi, istaknula je Zakon o turizmu, Strategiju za ruralni razvitak te Strategiju obrazovanja i znanosti Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020.-2035. Soldo je predstavila sve ključne stavke ovih strateških dokumenata, te pozvala sve prisutne da se aktivno uključe svojim prijedlozima i komentarima u proces izrade ovih dokumenta.

U zadnjem dijelu sastanka Soldo je predstavila proces izrade Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2021.-2027. Istaknula je da i Županija Zapadnohercegovačka uskoro kreće sa izradom nove Strategije razvitka ŽZH za razdoblje 2020.-2027., te je ukratko objasnila predstojeći proces izrade.
Kraj službenog dijela sastanka je bio predviđen za raspravu između članova o sadržaju koji su dobili putem današnje prezentacije, ali i o svim pitanjima koji su vezani za područje djelovanja ovog tijela.

Podsjetimo, Županijski odbor za razvitak (ŽOR) za provedbu Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke je savjetodavno i operativno tijelo u procesu upravljanja razvitkom, kojeg čine 31 član iz tijela županijske uprave, jedinica lokalne samouprave, kao i nevladinog i privatnog sektora u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Više o zadacima i ulozi navedenog tijela te o članovima možete pronaći na službenoj web stranici Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije www.eui-zzh.ba

OGLASI

Loading