Select Page

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA POTIČE PODIZANJE NASADA LJEŠNJAKA, MASLINE I SMOKVE U ŽZH

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA POTIČE PODIZANJE NASADA LJEŠNJAKA, MASLINE I SMOKVE U ŽZH

Novčane potpore za podizanje nasada lješnjaka, masline i smokve mogu ostvariti svi klijenti koji su upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava (RPG), a koji su zasadili neku od navedenih nasada u vremenskom periodu od 01.01.2019. godine do 15.11.2019. godine.

Minimalno poticana površina po pojedinoj kulturi je 0,1 ha do maksimalno 1 ha.

Klijent je uz Zahtjev dužan priložiti kopiju katastarske čestice na kojoj je nasad zasađen i račun o nabavci certificiranog sadnog materijala izdat od 01. 01. 2019. godine.

Krajnji rok za prijavu je 20. 11. 2019. godine.

Ove novčane potpore dio su naputka za ostvarivanje prava na potpore u poljoprivredi kojeg je temeljem Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku i Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“ utvrđenih proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu, uz suglasnost Vlade Županije Zapadnohercegovačke, donio ministar gospodasrtva. Naputkom se propisuju opći i posebni uvjeti koje moraju ispuniti fizičke i pravne osobe za ostvarivanje prava novčane potpore u poljoprivredi.

Za više informacija momžete se javiti na e-mail adresu info@mg-zzh.com ili na broj telefona +38739/682-162 – Sektor poljoprivrede, šumarstva i veterinarstva.

OGLASI

Loading