Select Page

Održana Izborna skupština HKD Napredak – podružnica Posušje

Održana Izborna skupština HKD Napredak – podružnica Posušje

U Kinodvorani u Posušju u srijedu 9. veljače održana je Izborna skupština HKD Napredak podružnica Posušje.

Nakon pozdravnih riječi predsjednika posuške podružnice HKD Napredak prof. Ljube Begića usvojen je dnevni red.

Begić je napomenuo kako zbog pandemije COVID-19 skupštine nisu održane 2020. i 2021. godine.Zahvalio se na dolasku zastupnicima te u uvodu čestitao Napretku ponosnih 120 godina od formiranja i 110 godina od formiranja povjerenstva u Posušju. Ova obljetnica zaslužuje da se obilježi jednom posebnom svečanom skupštinom, kazao je predsjednik i najavio održavanje iste negdje u rujnu ili listopadu ove godine.

Prije izvješća o radu prezentirao je kratku povijest razvoja Napretka od formiranja do danas. Danas je Napredak jedno od najvećih kulturnih društava, ne samo kod nas nego i u Europi, a možda i u svijetu.

Nakon kratkog sata povijesti o Napretku, predsjednik je predstavio izvješće o radu za prethodni period tj. od zadnje izborne skupštine. Poseban naglasak je na dobroj suradnji posuškog Napretka sa udrugama u općini i šire, sa osnovnim i srednjim školama, vrtićima, Crvenim križem i posebno sa općinom Posušje i Ministarstvom obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke. Naše Glazbene radionice su prepoznate kao jedan dobar vid uključivanja mlade populacije u kulturni život općine. Dječji zbor CVRČAK je postao nezaobilazan na gotovo svim predstavljanjima knjiga, dočeku sv. Nikole, Božićnom koncertu itd.

Istina je da je kultura u našem gradu dugo počivala na entuzijazmu nekolicine ljudi bilo da su organizirani u neke udruge ili ne. Rad udruga, posebno naše podružnice za rezultat je imao da su općinske i druge vlasti prepoznale važnost kulture i danas naše malo misto može biti primjer kako se može organizirati kulturni život općine ili grada, da bude na vrhunskoj razini, a opet da se ne mora potrošiti brdo novca, kazao je Begić.

Također aktivnosti naše podružnice su prepoznate tako da sam pročitao u općinskom izvješću za Posuško lito 2021. da smo desna ruka općine u organizaciji mnogih projekata, a to nam može služiti na ponos. Uloga Napretka u pokretanju i organizaciji Festivala klapske pisme u Posušju je bila nemjerljiva, a sam festival je ocijenjen od mnogih kao jedan od najboljih kulturnih događaja vezan za Hrvate u BiH, a Večer ikavice je jedan vrhunski događaj u očuvanju ikavskog govornog izričaja. Likovna sekcija je također aktivna. Napretkova knjižnica koja ima oko 1000 naslova, nije u potpunosti u funkciji jer bi nam upošljavanje knjižničara bio prevelik financijski zalogaj. Knjižnicu mogu koristiti, bez naknade, svi zainteresirani, bilo da su članovi HKD Napredak podružnica Posušje ili ne.

Od prošle izborne skupštine do danas, uključujući i ovu skupštinu naš posuški Napredak je bio organizator, suorganizator ili smo sudjelovali na točno 101. događaju te smo bili nakladnici ili sunakladnici za više knjiga i romana. I mnogo veće organizacije od naše male podružnice ne mogu se pohvaliti ovakvim brojkama.

Predsjednik je naglasio da se mladi još više uključe u rad Napretka, a da bi se to postiglo predložio je formiranje odbora za mlade ili Udrugu mladih napretka podružnice Posušje koja će imati tijesnu suradnju sa mladima, sa sekcijama i koja će aktivnije vršiti promociju aktivnosti u podružnici. Mnogi naši projekti su prošli skoro nezapaženi u široj javnosti. Ova udruga će biti naš glasnogovornik prema javnosti. U Odbor su izabrani Mario Kovač, Anđela Anić i Hrvoje Grubišić.

Nakon iscrpnog izvješća i financijskog izvješća, oba izvješća su usvojena. Skupština je jednoglasno izabrala dosadašnjeg predsjednika prof. Ljubu Begića za predsjednika HKD Napredak podružnica Posušje, za naredni mandat. Za predsjednika skupštine izabran je Želimir Crnogorac, a za tajnika Slaven Penava. U Upravnom odboru će pored predsjednika sjediti, Branko Leko, Anđela Anić, Mario Kovač i Slaven Milićević, a u nadzornom odboru Miljenka Koštro, Marijana Bomoštar i Hrvoje Grubišić.

OGLASI

Loading