Select Page

Općinsko vijeće općine Posušje stavilo van snage Odluku o plaćanju participacije prijevoza učenika

Općinsko vijeće općine Posušje stavilo van snage Odluku o plaćanju participacije prijevoza učenika

Za veliki broj učenica i učenika koji su na prvi dan nastave u školskoj godini 2019./2020. sjeli u školske klupe, i koji koriste usluge prijevoza do škole, Općinsko vijeće općine Posušje danas je na svojoj 28. sjednici, na zajednički prijedlog Kluba vijećnika HDZ BiH, HDU BIH i Načelnika, osiguralo besplatan prijevoz učenika.

Naime, svi naslijeđeni dugovi iz ranijih perioda prema prijevozniku su sanirani, tako da se došlo u situaciju da se najvažnijem dijelu populacije, našim školarcima omogućimo u potpunosti besplatan prijevoz do škola i nazad, stoji u obrazloženju Odluke.

Stoga je prihvaćena inicijativa da se Općinskom vijeću uputi prijedlog na usvajanje Odluke o stavljanju van snage važeće Odluke o prijevozu učenika kojom se predviđa plaćanje participacije za prijevoz učenika.

Odluku je u ime vladajuće koalicije HDZ BiH i HDU BIH predložio Zvonimir Širić, predsjednik kluba vijećnika HDZ BiH.

Tako su djeci osigurani uvjeti za obrazovanje na najvišoj razini, a općina Posušje nastavila ulagati u sve segmente obrazovanja koji su definirani kao apsolutni prioritet.

Opće je poznato kako je Općina Posušje najmlađa općina po strukturi stanovništva u cijeloj BiH, kako ima najveću osnovnu središnju školu u BiH sa oko 1.400 učenika, a ukupno oko 2.600 učenika u četiri osnovne i dvije srednje škole, kako je za školsku godinu 2018/2019 imala povećan broj prvašića sa 181 na 220, kako gradi novu osnovnu školu u Posušju da bi rasteretila postojeću.

Posušje.net

OGLASI

Loading