Select Page

Posuški gospodarstvenici od Vlade ŽZH traže smanjenje troškova poslovanja

Posuški gospodarstvenici od Vlade ŽZH traže smanjenje troškova poslovanja

Na traženje Udruge gospodarstvenika Posušje (UGP), predsjednik ŽZH Zdenko Ćosić, sa suradnicima, i predstavnici UGP-a, predvođeni predsjednikom Ivanom Pavkovićem, održali su radni sastanak po pitanju rasterećenja gospodarstva i stvaranja povoljnijih uvjeta za poslovanje u ŽZH.

Predmet razgovora bili su prijedlozi UGP-a po pitanju izmjena: Zakona o šumama, Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom i Zakona o sudskim pristojbama.

Temeljem Zakona o šumama ŽZH sve pravne osobe koje su registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti plaćaju naknadu u iznosu od 0,07 posto od ukupno ostvarenog prihoda na teritoriju ŽZH. Gospodarstvenici su mišljenja da je ta naknada previsoka i predlažu da se ona smanji na 0,035 posto. Smanjenjem te naknade konkurentnost tvrtki iz ŽZH bi se povećala i troškovi po toj osnovi bili bi slični troškovima koje imaju tvrtke iz Tuzlanskog kantona-naknada 0,04 posto, Srednjobosanskog kantona – naknada 0,04 posto, ali još uvijek bile bi veće nego u HNŽ – nema naknade i u Posavskoj županiji – naknada 0,015 posto.

Temeljem Zakona o sudskim pristojbama za upis gospodarskog društva u sudski registar u ŽZH plaća se pristojba u ukupnom iznosu od 850 KM. Taj iznos je više od dva puta veći nego u HNŽ, a više od 10 puta od pristojbe koja se plaća u Sarajevskom kantonu.

Ovako velike pristojbe destimulirajuće djeluju na potencijalne poduzetnike koji planiraju pokrenuti biznis, a posebice na mlade ljude koji se teško odlučuju na taj korak. Smanjenjem sudskih pristojbi stvorile bi se pretpostavke za jeftinije pokretanje poslovanja, povećao bi se i broj gospodarskih društava u našoj županiji, a samim tim i prihodi proračunskih i vanproračunskih fondova, obrazloženje je UGP-a po ovom pitanju.

Nazočni ministar pravosuđa Kristijan Zovko se složio s ovim prijedlogom i izjavio da će ove pristojbe uskoro biti smanjene.

Nakon rasprave, u kojoj su sudjelovali svi nazočni, predsjednik Vlade Zdenko Ćosić je zaključio sastanak izjavom, da će Vlada razmotriti konkretne prijedloge UGP-a i ispitati mogućnosti umanjenja naknade za općekorisne funkcije šuma, kao i drugačijeg načina isplate porodiljnih naknada, a vodeći računa o održivosti proračuna.

Gospodarstvenici od Vlade očekuju izmjene ovih zakona, a opravdanost svojih prijedloga vide u povećanju poreznih prihoda proračuna za oko 20 milijuna maraka. To značajno povećanje rezultat je povećanih uplata poreza od strane gospodarstva ŽZH.

Rasterećenjem gospodarstva i stvaranjem povoljnijih uvjeta za poslovanje povećat će se i plaće i broj zaposlenih u našoj županiji što jeste i mora biti zajednički cilj i Vlade i gospodarstvenika, mišljenje je Udruge gospodarstvenika Posušje.

OGLASI

Loading