Select Page

Privremeni rezultati Natječaja za dodjelu studentskih stipendija

Privremeni rezultati Natječaja za dodjelu studentskih stipendija

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI NAČELNIK

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2015/16 godinu

Broj: 01-64/16

Posušje, 24.02.2016. godine

B O D O V N A L I S T A

svih kandidata koji su se prijavili na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2015/16 godinu

Red. broj
Ime (ime oca) i prezime
Bodovi ukupno
1.
Tatjana (Ferdo) Penava
Izravno
2.
Ana Marija (Ivan) Milićević
185
3.
Ivan (Veljko) Bago
180
4.
Ivana – Marija (Ivan) Polić
130
5.
Lolita (Ante) Penava
110
6.
Martina (Mario) Kovač
110
7.
Marija (Ljubo) Bešlić
100
8.
Antonela (Ante) Galić
100
9.
Antea (Tihomir) Mustapić
95
10.
Antonija (Vinko) Bogut
95
11.
Anita (Zoran) Galić
90
12.
Ana (Nediljko) Galić
85
13.
Lucija (Miroslav) Srebrović
85
14.
Marija (Ljubomir) Vučur
85
15.
Kata (Tihomir) Oreč
80
16.
Ivana (Živko) Karamatić
80
17.
Jelena (Ante) Đerek
80
18.
Zvonimir (Ivan) Jukić
80
19.
Katarina (Zoran) Begić
80
20.
Anđela (Milan) Bešlić
75
21.
Petar (Milan) Milićević
70
22.
Danijela (Blago) Mihalj
70
23.
Josipa (Dobroslav) Lončar
70
24.
Vlado (Miroslav) Širić
70
25.
Marko (Dominik) Ćuk
70
26.
Ivana (Dragan) Stipić
70
27.
Frano (Robert) Oreč
70
28.
Ante (Nediljko) Tolušić
65
29.
Josip (Slobodan) Jukić
65
30.
Antonija (Tomislav) Senjak
65
31.
Kristina (Zdravko) Čamber
60
32.
Ivona (Ivan) Begić
60
33.
Hrvoje (Ante) Čuić
55
34.
Zvonimir (Ante) Šego
55
35.
Josip (Ivan) Filipović
50
36.
Marin (Slobodan) Zlopaša
50
37.
Marina (Željko) Zlopaša
50
38.
Tomislav (Ljubo) Biško
45
39.
Slavica (Ivan) Koštro
45
40.
Ivona (Milan) Galić
45
41.
Anamarija (Miroslav) Kovač
40
42.
Anđela (Vlado) Jurišić
40
43.
Marija (Stanislav) Lebo
40
44.
Danijela (Zoran) Kukić
40
45.
Josipa (Jozo) Penava
35
46.
Marko (Ljube) Jukić
35
47.
Ana – Marija (Ivica) Tomić
30

Povjerenstvu je dostavljeno 49 prijava na Natječaj, sve su pravovremene.

Nakon pregledane dokumentacije utvrđeno je da sljedeći kandidati nisu dostavili svu potrebnu dokumentaciju sukladno raspisanom natječaju i to:

1. Zvonimir (Marinka) Bogut, nije ovjerena izjava da ne prima drugu stipendiju.

2. Karlo (Ante) Marić, nije dostavljena izjava da ne prima drugu stipendiju.

Nadalje, kandidat pod rednim brojem 1. sukladno članku 3. točka 9. Odluke o kriterijima za dodjelu studentskih stipendija („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 11/10 i 8/13 – u daljem tekstu: Odluka), kao student bez oba roditelja stekao je pravo na stipendiju izravno bez bodovanja.

Budući da je Javni natječaj raspisan za dodjelu 37 studentskih stipendija za 2015/16 godinu, Povjerenstvo predlaže da se iste dodjele kandidatima od rednog broja 1. do rednog broja 37.

Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju po Natječaju općine Posušje, a u međuvremenu su dobili stipendije od drugih institucija, dužni su dostaviti izjavu da se odriču stipendije Općine Posušje ili potvrdu nadležne institucije da se odriču stipendije ostvarene u toj instituciji.

Student – Kandidat nezadovoljan rezultatima natječaja može uložiti prigovor Općinskom načelniku, u roku 8 (osam) dana od dana objave Bodovne liste na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici općine: www.opcina-posusje.ba. Prigovor poslati na adresu: Općina Posušje, Ured načelnika, Ulica fra Grge Martića 30, 88240 Posušje.

Konačna lista studenata koji su dobili stipendije općine Posušje objavit će se nakon isteka roka za prigovore na oglasnoj ploči zgrade općine i web stranici općine Posušje.

Povjerenstvo:

1. Branka Pišković, predsjednik _____________________

2. Zdenka Jažo, član _____________________

3. Ivanka Arapović Galić, član ______________________

OGLASI

Loading