Select Page

Rješeni imovinsko-pravni odnosi vezani za Akumulaciju Tribistovo!

Rješeni imovinsko-pravni odnosi vezani za Akumulaciju Tribistovo!

Danas su u Općini Posušje načelnik Ante Begić i direktor JP Vodovod doo Posušje Frano Lebo, u nazočnosti suradnika, potpisali Ugovor sa Zrinkom Bukmirom, punomoćnikom nasljednika bivših vlasnika izuzetih parcela, a o ispunjenju obveza za potrebe izgradnje brane i akumulacije Tribistovo.

Kako je već poznato, za potrebe izgradnje brane i akumulacije Tribistovo izvlašteno je 100 hektara zemljišta u privatnom vlasništvu. Preko 90 hektara zemljišta je riješeno i bivšim vlasnicima je isplaćena naknada.

Potpisom ovog ugovora riješit će se i ostali neriješeni imovinsko – pravni odnosi. Za njihovu realizaciju Općina Posušje osigurat će sredstva u iznosu od 560.000,00 KM.

Izmirenjem ugovorom preuzetih obveza u cijelosti se završava postupak pokrenut po prijedlogu za eksproprijaciju Radne organizacije za izgradnju objekata za vodosnabdijevanje „Akumulacija Tribistovo“ Posušje u osnivanju, a Odlukom Skupštine općine Posušje broj: 01/I-51/87 od 13.04.1987. godine je utvrđen opći interes za izgradnju objekata „Akumulacije Tribistovo“ u Tribistovu.

Akumulacija Tribistovo, kao glavno crpilište vode, od iznimne je važnosti za čitavu općinu Posušje, ali i za susjedne općine koje dijelom već koriste dio vodnog potencijala. Ovime se konačno stvaraju i normalni preduvijeti za neophodno redovno održavanje svih dijelova akumulacije i prateće infrastrukture. Također, okončanjem navedenog postupka, otvara mogućnost i prijavljivanja na projekte prekogranične suradnje koji imaju za cilj unaprjeđenje i zaštitu ovog vitalnog vodnog resursa.

OGLASI

Loading