Select Page

Rok za podnošenje poreznih prijava produžen do 15. travnja

Rok za podnošenje poreznih prijava produžen do 15. travnja

U skladu s preporukama Kriznog sožera Federalnog ministarstva zdravstva, a u cilju provođenja mjera zaštite na radu i suzbijanja širenja koronavirusa, Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike-građane da bez potrebe ili poziva ne dolaze u organizacijske jedinice Uprave. Ukoliko dođu, potrebno je da se što kraće zadržavaju u prostorijama, a posebno da izbjegavaju stajanje u redovima.

Porezna uprava Federacije BiH će osigurati minimalan broj zaposlenika za rad sa strankama i hitnih poslova vezanih rokovima, a prijem stranaka biti u vremenu od 8 do12 sati. Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike-građane da porezne prijave sa propisanom dokumentacijom dostavljaju putem pošte na adrese nadležnih organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH.

Produžen rok za prijave poreza

S obzirom da je rok za predaju poreznih prijava 31. ožujka, Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike-građane da se rok za predaju poreznih prijava produžava do 15. travnja.

Ove mjere primjenjivat će se dok traje opasnost od širenja koronavirusa. Porezna uprava Federacije BiH je poduzela preventivne higijenske mjere kako bi se eventualno širenje virusa svelo na minimum i svakodnevno se prati situacija i razmatraju moguće dodatne mjere, a s ciljem zaštite zaposlenika i poreznih obveznika – građana.

Porezni obveznici – građani koji dođu u prostorije podružnice Porezne uprave Federacije BiH, dužni su se pridržavati svih preporuka kriznih stožera županijskih ministarstava zdravstva, kao i zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH koje su postavljene u svim podružnicama Porezne uprave Federacije BiH, priopćeno je .

Radioposusje.ba

OGLASI

Loading