Select Page

SUŠA POGAĐA POLJOPRIVREDU: Nepostojanje sustava navodnjavanja glavna kočnica ruralnoga razvoja BiH

SUŠA POGAĐA POLJOPRIVREDU: Nepostojanje sustava navodnjavanja glavna kočnica ruralnoga razvoja BiH

Suša, koja je pogodila veći dio Bosne i Hercegovine, a posebice južne krajeve, ponovno je aktualizirala pitanje opremljenosti poljoprivrede za suočavanje s ekstremima, a pogotovo kada je riječ o sustavim navodnjavanja koji su i dalje jedan od ograničavajućih čimbenika za iskorištavanje svih kapaciteta kojima raspolažemo.

Program ruralnog razvoja Federacije BiH za razdoblje od 2018. do 2021. upravo kao jedno od ključnih ograničenja, u smislu povećanja prinosa, navodi nisku razinu ulaganja u modernizaciju, kao što su sustavi navodnjavanja, mehanizacija obrade zemljišta te staklenička proizvodnja. Iznimno mali udio navodnjavanoga poljoprivrednoga zemljišta jedan je od najvažnijih nedostataka u SWOT analizi konkurentnosti poljoprivrede i prehrambenoga sektora, a sve navedeno govori o potrebni promjene paradigme kada je riječ o dostupnosti vode za poljoprivredna zemljišta.

Hercegovačka kraška polja sa svojim rječicama, a često i ponornicama, imaju potencijal postati okosnica poljoprivredne proizvodnje, no pritom bi bilo od ključnoga značaja unaprijediti sustave navodnjavanja te u konačnici osigurati veće površine koje će biti opskrbljene takvim sustavima. Strateški plan ruralnog razvoja BiH (2018. – 2021.) predlaže da se, kada je riječ o Federaciji, pronađu načini za nadoknadu nedostajuće vode u ključnim razdobljima. Imajući u vidu kako je izostanak navodnjavanja jedno od glavnih proizvodnih ograničenja pri uzgoju poljoprivrednih kultura u Federaciji BiH, izrađen je projekt “Osnove uređenja zemljišta – program navodnjavanja i program okrupnjavanja posjeda u Federaciji BiH”.

U okviru projekta planirano je detaljno snimanje stanja postojećih sustava za navodnjavanje, a u konačnici je predviđeno povećanje površine poljoprivrednoga zemljišta pod sustavima za navodnjavanje na 30.000 hektara, što bi onda činilo 4% obradivoga poljoprivrednoga zemljišta u Federaciji BiH.

To je osobito važno s obzirom na procjenu kako će u budućnosti utjecaj klimatskih promjena, počevši od povećanja prosječnih temperatura pa do smanjenja prosječnih oborina, imati negativan utjecaj na poljoprivredu proizvodnju, a što u prijevodu znači kako će navodnjavanje postati nužnost.

Osiguravanje vode za potrebe navodnjavanja morat će se rješavati u okviru izgradnje više namjenskih akumulacija te preraspodjelom voda u okviru postojećih akumulacijskih prostora. No, kao što je poznato, i višak vode može predstavljati prepreku učinkovitijem razvoju poljoprivrede, pa bi tako bilo potrebno ulaganje i sustave odvodnje, odnosno crpne stanice.

Investicije

Uz sustave za navodnjavanje, za konkurentniju poljoprivrednu proizvodnju nužne su i investicije u tehničko-tehnološku opremljenost domaćih proizvođača, počevši od mehanizacije kojom se tretiraju obradive površine pa do objekata. Pozitivna je vijest što je ove godine u Federaciji osigurano 10 milijuna maraka za potporu u investicijama u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije preko Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. •

VL

OGLASI

Loading