Select Page

U padu broj prometnih nesreća i kaznenih djela u ŽZH

U padu broj prometnih nesreća i kaznenih djela u ŽZH

Na području Županije Zapadnohercegovačke u 2017. godini zabilježen je pad broja kaznenih djela, prometnih nesreća i prekršaja protiv javnog reda i mira, zaključak je iz izvješća o stanju sigurnosti na području spomenute županije koje je objavilo Ministarstvo unutarnjih poslova.

”Uprava policije MUP-a Županije Zapadnohercegovačke želi informirati javnost o stanje sigurnosti na području Županije u 2017. godini koje možemo ocjeniti zadovoljavajućim, a uspoređeno s istim razdobljem prethodne godine karakterizira ga smanjenje ukupnog broja počinjenih kaznenih djela za 16 ili 5%, broja prometnih nesreća za 68 ili 9% i broja evidentiranih prekršaja protiv javnog reda i mira za 31 ili 14%. U svim evidentiranim slučajevima narušenog javnog reda i mira u 2017. godini (189 prekršaja) pravovremeno su intervenirali policijski službenici, prikupili dokaze o počinjenim prekršajima te protiv 298 počinitelja (od kojih su 2 maloljetnika, 22 povratnika i 6 stranih državljana), poduzeli odgovarajuće mjere, odnosno podneseni su zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka(11) ili im je izdan prekršajni nalog 277).

U 2017. godini na području ŽZH evidentirano je ukupno 336 kaznenih djela, što je za 16 ili 5% manje u odnosu na 2016. godinu.Uprava policije je u 2017. godini aktivnosti policijskih službenika usmjerila na poduzimanje niza operativno taktičkih mjera i radnji na sprječavanju nedopuštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, te sprječavanju uživanja opojnih droga, i tom prilikom ukupno su evidentirana 23 kaznena djela u 2017. godini iz ove oblasti dok je u 2016. godine evidentirano 13 kaznenih djela, što je povećanje od 77% ili deset kaznenih djela za koja su podnesena izvješća Županijskom tužiteljstvu ŽZH u Širokom Brijegu. Uprava policije redovito promatra stanje sigurnosti prometa na cestama ŽZH, te na temelju relevantnih pokazatelja planira i usmjerava rad policije sa zadaćom na suzbijanju vršenja prometnih prekršaja i kaznenih, osobito onih koji su najčešći uzroci prometnih nesreća. U 2017. godini evidentirano je 665 prometnih nesrećaa, što je u odnosu na prošlu godinu manje za 68 ili 9%, broj smrtno stradalih je manji za 9 ili 56%, broj ozlijeđenih osoba manji je za 74 ili 15% i broj nesreća s materijalnom štetom manji je za 39 ili 9%”, stoji u izvješću o stanju sigurnosti MUP-a ŽZH.

OGLASI

Loading