Select Page

U Zapadnohercegovačkoj županiji i još nekoliko drugih izdana 434 prekršajna naloga

U Zapadnohercegovačkoj županiji i još nekoliko drugih izdana 434 prekršajna naloga

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) vršila je pojačane inspekcijske nadzore sa 49 inspektora u unutarnjoj kontroli u razdoblju od 13. do 22. travnja te je obavljala aktivnosti na suzbijanju nezakonitog rada fizičkih i pravnih osoba u oblasti trgovine, građevinarstva, ugostiteljstva, proizvodnje i prometa drvnih asortimenata.

Osim navedenog, FUZIP je obavljala i kontrolu ljekarni i bespravnog prijevoza putnika i tereta u prometu, tehničke ispravnosti vozila, radnog vremena vozača, obveznih odmora i ispravnosti tahografa, kontrole rada nacrno i fiskalnih sustava u Federaciji BiH.

U promatranom razdoblju inspekcije su bile na terenu svih efektivnih 10 dana, što obuhvaća rad vikendima i rad u noćnim satima, a kontrole su vršene u Hercegovačko-neretvanskoj, Zapadnohercegovačkoj, Zeničko-dobojskoj, Srednjobosanskoj i Sarajevskoj županiji.

Tom prilikom izvršeno je 1.181 inspekcijskih nadzora, kao i 31 kontrolnih inspekcijskih nadzora, a napravljena su 933 zapisnika o inspekcijskom nadzoru. Na osnovu zatečenog stanja u kontroliranim subjektima izdano je 434 prekršajnih naloga s financijskim efektom u ukupnom iznosu od 587.673 KM.

Također, u spomenutom vremenskom razdoblju, federalni inspektori koji su vršili pojačani inspekcijski nadzor izrekli su 181 upravnu mjeru, od kojih se 129 odnosi na otklanjanje nedostataka utvrđenih prilikom inspekcijskog nadzora, a 52 upravne mjere odnose se na privremenu zabranu rada kontroliranih subjekata nadzora.

Najčešće nepravilnosti koje su dovele do izricanja upravne mjere privremene zabrane rada od postupajućih inspektora, su propusti u dosljednoj primjeni Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH te Zakona o fiskalnim sustavima FBiH.

Prilikom kontrole primjene Zakona o fiskalnim sustavima FBiH koju su vršili federalni tržišni i turističko-ugostiteljski inspektori, kod 157 kontroliranih gospodarskih subjekata, konstatirano je kako devet subjekata nadzora uopće ne posjeduju fiskalni uređaj.

Posebno je istaknuto da je izrečeno devet mjera zabrane rada i pečaćenja nelegalnih pilana.

U okviru izvršenih kontrola u vezi primjene Zakona o fiskalnim sustavima, u dijelu koji se odnosi na uredno izdavanje fiskalnih računa koje su izvršene kod 343 subjekata nadzora, kod 69 je utvrđeno da nisu izdavali fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

Od 192 kontrolirana zaposlenika, 48 je bilo radno angažirano bez obvezne prijave na MIO, odnosno zatečeno je 48 radnika nacrno, priopćeno je iz FUZIP.

Također je naglašeno da je na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak naplaćen iznos od 773.064,76 KM.

U vezi s prekograničnom kontrolom i pojačanim nadzorom iz te oblasti, FUZIP će s 41 inspektorom u prekograničnom nadzoru, prema planu aktivnosti za 2016. godinu, u ovom i sljedećem mjesecu izvršiti moniring nad uvozom pošiljki roba koje mogu sadržavati dječije lutke i gumene igračke.

Shodno tome, odmah će biti pooštren sanitarni nadzor nad uvozom pošiljki u kojima ima dječijih lutki i gumenih igračaka te će biti izvršena laboratorijska provjera zdravstvene ispravnosti i kemijska analiza na količinu ftalata.

Također, FUZIP će, prema planu aktivnosti za 2016. godinu, u narednom razdoblju pojačati nadzor nad uvozom proizvoda biljnog porijekla.

Ovom prilikom ukazano je na korektno ponašanje kod većine predstavnika subjekata nadzora kod kojih su izvršene inspekcijske kontrole, što je inspektorima olakšalo provođenje inspekcijskih aktivnosti i efikasnu realizaciju planiranih zadataka.

FUZIP je pozvala sve subjekte nadzora u FBiH da svoje poslovanje uvedu u zakonske okvire, a građanima FBiH ponovo su ukazali na obvezu poštivanja Zakona o fiskalnim sustavima FBiH u smislu zakonske obveze uzimanja fiskalnog računa za izvršene usluge te napomenuli da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.

OGLASI

Loading