Select Page

Udomiteljstvo u ŽZH: Pozitivna priča iz obiteljske i socijalne zaštite

Udomiteljstvo u ŽZH: Pozitivna priča iz obiteljske i socijalne zaštite

Povodom završetka edukacije o udomiteljstvu u četvrtak 25. srpnja 2019. godine u Gradskog vijećnici Grada Široki Brijeg održana je svečana konferencija dodjele Certifikata potencijalnim i postojećim udomiteljima odnosno posvojiteljima iz Županije Zapadnohercegovačke.

Potencijalni i postojeći udomitelji i posvojiteljiiz Širokog Brijega, Ljubuškog i Gruda završili su edukaciju po PRIDE modelu (P-parents/roditeljski, R-resurs/izvor, I-information/informacije, D-develepment/razvoj, E-education/edukacija) u organizaciji Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike, Sarajevu, a sve uz podršku SOS Dječja sela BiH, Topli dom za svako dijete.

PRIDE model podrazumijeva IX (devet) sesija u trajanju od po tri sata uz dvije kućne posjete u svakoj od obitelji koje su završile obuku. Obuka udomiteljskih obitelji provedena je od strane licenciranih trenera sa područja Županije Zapadno Hercegovačke, Katarina Karačić,Centar za socijalni rad Široki Brijeg, Županije Hercegovačko Neretvanske, Nadira Đapo, Centar za socijalni rad Konjic, iz Županije Hercegbosanske Anamarija Galir, Centar za socijalni rad Tomislavgrad i Julija Živko, Centar za socijalni rad Livno. Ovo je prva edukacija koja je organizirana po PRIDE modelu na području naše ŽZH, a koju je uspješno završilo 15 potencijalnih i postojećih udomitelja.

Završna i svečana dodjela certifikata predstavlja dio procesa edukacija svih postojećih i potencijalnih udomiteljskih obitelji na području FBiH.

Edukaciju provode licencirani PRIDE treneri po potpuno istom konceptu čime se postiže jedinstven način obuke udomiteljskih obitelji i standardizacija usluge te podizanje kvaliteta nivoa pružanja usluge a sve u cilju pružanja najbolje moguće brige djeci koja se nađu u potrebi za ovakvu vrstu usluge kao i ostvarivanja najboljeg interesa svakog djeteta.

Na svečanoj konferenciji nazočili su i predstavnici Ministarstva zdravstva rada i socijalne skrbi ŽZH, kao i predstavnici SOS dječjih Sela u BiHu čije ime se obratila Edmira Aščić i ovom prilikom istaknula da je sigurna da u ovoj Županiji udomiteljstvo ide sigurnim koracima u pravom smjeru te se posebno zahvalila trenerima koji su vodili i izdvojili vrijeme za ovu edukaciju. Prisutne su bile i predstavnice Centra za socijalni rad Široki Brijeg, ispred kojeg se obratila ravnateljica Radmila Gašpar i iskazala zadovoljstvo novim oblikom alternativne brige za djecu kroz udomiteljstvo budući da se i ranije u stručnom radu primijetila velika potreba za ovakvim oblikom brige i skrbi koji do sada nije bio na raspolaganju Centrima za socijalni rad te su djeca smještana u dom. Također je istaknula da se nada boljoj multisektorskoj suradnji s drugim ustanovama i institucijama koje su od važnosti za prevenciju zaštite najboljeg interesa djeteta. Na ovom događaju sudjelovali su i predstavnici Centra za socijalni rad Ljubuški i Posušje, te master PRIDE trenerica Mirsada Poturković koja se ovom prilikom zahvalila potencijalnim udomiteljima ali posebno i potencijalnim posvojiteljima, jer su se odlučili na ovaj korak ulaska u ovu edukaciju. Posebno je iskazala oduševljenje s činjenicom da u ovoj Županiji ovoliko mladih ljudi pokazuje interes za udomiteljstvo.

Ovim putem pozivamo sve građane iz ŽZH koje žele biti dio pozitivne udomiteljske priče i koji su spremni otvoriti vrata svoga doma djetetu koje nema adekvatnu brigu i skrb, da se obrate u nadležni Centar za socijalni rad, kako bi dobili više informacija o budućim edukacijama.

OGLASI

Loading