Select Page

Ured Vlade ŽZH za europske integracije predstavio nam je svoje aktivnosti

Ured Vlade ŽZH za europske integracije predstavio nam je svoje aktivnosti

Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije osnovan je krajem 2016. godine Uredbom Vlade Županije Zapadnohercegovačke kao samostalna stručna služba Vlade Županije Zapadnohercegovačke s ciljem ispunjavanja obveza koje se pojavljuju pred Županijom Zapadnohercegovačkom u procesu europskih integracija, uspostavljanja učinkovitog sustava upravljanja razvojnim procesima, te praćenja provedbe Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke, kao i uspostavljanja aktivne međunarodne i prekogranične suradnje.

Između ostalih aktivnosti koje provodi kroz svoje odjele Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije je nositelj izrade Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021. – 2027. godine kao integriranog razvojnog dokumenta kojim se kreira strateški okvir za razvojne aktivnosti i projekte u Županiji Zapadnohercegovačkoj, a predstavlja nastavak procesa upravljanja razvojem u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Integrirana Strategija razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021. – 2027. godine izrađena je uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) koji je zajednička inicijativa Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP), kao ključni strateški-planski dokument koji ima za cilj poticanje i usmjeravanje njezinog rasta i razvoja, a kojim se kreira strateški okvir za razvojne aktivnosti i projekte u Županiji Zapadnohercegovačkoj, te predstavlja nastavak procesa upravljanja razvojem u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Strategijom razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021. – 2027. godine želi se stvoriti podloga za brži gospodarski i društveni razvoj te definirati okvir za djelovanje ne samo županijskih institucija već i općina i gradova i ostalih institucija i organizacija, kao i privatnog sektora. Proces izrade ove Strategije predstavlja kontinuitet sedmogodišnjeg upravljanja razvojem kroz strateške i planske dokumente i temelji se na rezultatima Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2014. – 2020. godine. Također, proces izrade ove Strategije je integriran s već usvojenim sektorskim strategijama odnosno Strategijom ruralnog razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020. – 2030. godine i Strategijom razvitka turizma Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020. – 2027. godine. Dakle, predstavlja višedimenzionalni proces ekonomske, društvene, okolišne, prostorne i institucionalne transformacije radi poboljšanja kvalitete i standarda života građana, gdje su u razvojne procese uključeni svi akteri razvoja – javni sektor, privatni sektor, civilno društvo i lokalna zajednica. Strategija predstavlja integrirani multisektorski dokument Županije Zapadnohercegovačke kojim se definiraju javne politike i usmjerava razvoj cijelog njezinog područja. Županija Zapadnohercegovačka želi dodatno poboljšati poslovno okruženje i stvoriti ozračje za razvoj poduzetništva i daljnji gospodarski razvoj županije, te je u tom kontekstu jedan od tri strateška cilja za sljedećih sedam godina ekonomski razvijena županija. Na svojoj 81. sjednici održanoj u utorak, 9. veljače 2021. godine Vlada Županije Zapadnohercegovačke je utvrdila Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021. – 2027. godine, te ga uputila u daljnju proceduru Skupštini Županije Zapadnohercegovačke.

Što se tiče projekata koje Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije provodi u partnerstvu sa institucijama, gradovima, općinama na lokalnoj razini kao i institucijama iz drugih županija ili država potrebno je navesti sljedeće projekte.

Projekt „Biciklističke rute za unapređenje prirodne i kulturne baštine Hercegovine i Crne Gore – Cycling Rural” provodi se u okviru 2. poziva Programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Započeo je 1. listopada 2019. godine, a provedba će trajati 18 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 495.000,00 eura, od čega Europska unija financira 400.000,00 eura.

Partneri na projektu su Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije kao nositelj projekta, gradovi Široki Brijeg i Ljubuški, općine Posušje i Grude, te Turistička organizacija Herceg Novi (CG).
Europska unija financira ovaj projekt s ciljem jačanja i diversifikacije kvalitete turističke ponude, te razvoja i promocije biciklističke i turističke ponude na otvorenom, u ruralnim područjima prekograničnih regija Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Projekt će rezultirati stvaranjem nove i atraktivnije turističke ponude pod brendom „CYCLING RURAL” koja će biti uključena u turističku ponudu obje zemlje, kao i u ukupnu turističku ponudu Jadranskog zaleđa. Sve aktivnosti koje se provode u okviru projekta „Biciklističke rute za unapređenje prirodne i kulturne baštine Hercegovine i Crne Gore – Cycling Rural” možete pratiti na službenoj web stranici Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije www.eui-zzh.ba kao i na profilima društvenih mreža:
https://www.facebook.com/cycling.rural Facebook
https://www.instagram.com/west_herzegovina_adventures/?hl=hr Instagram

Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije nositelj je također jednog manjeg projekta pod nazivom “Osnaženi zajedno ka EU”, koji sufinancira Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a partneri iz Bosne i Hercegovine u projektu su Ured za razvoj i europske integracije Županije Posavske i Sektor za razvoj stručnih službi Vlade Hercegbosanske županije. Cilj projekta je doprinijeti izgradnji i jačanju ljudskih i institucionalnih kapaciteta županija za ispunjavanje obveza iz procesa europskih integracija. Projektne aktivnosti uključuju provedbu online edukacija na temu izrade i provedbe Programa integriranja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju te usklađivanja domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom EU – acquisem. Ciljani korisnici radionice su prvenstveno predstavnici tijela uprave iz Hercegbosanske, Posavske te Zapadnohercegovačke županije koji su nositelji tih procesa. Pored toga, projektom je predviđeno i pravno savjetovanje u kontekstu usklađivanja domaćeg zakonodavstva s acquisem, s predviđenom preliminarnom analizom poglavlja pravne stečevine EU u odnosu na županijske nadležnosti. Predviđeno trajanje projekta je od 31.svibnja 2020. do 31. svibnja 2021. godine.

Nadalje, Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije je partner u projektu Digitalizacija obrazovnog sustava ŽZH – E- škola zajedno s Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke i Zavodom za odgoj i obrazovanje.

Projektom “Digitalizacija obrazovnog sustava ŽZH – E-škola” stavlja se naglasak na modele razvoja digitalnih obrazovnih sadržaja kao i na sam razvoj sadržaja, koji će nastavnicima omogućiti da iskoriste sve prednosti koje im pruža informatizacija za učinkovitije postizanje ishoda učenja kod svakog učenika. Ovim će se projektom stvoriti tehničke pretpostavke za digitaliziranje obrazovnog procesa, te izvođenje nastave kroz e-obrazovanje koje obuhvaća e-dnevnik, e-prijave i e-učenje već u drugom polugodištu školske godine.

Pored nastavka realizacije pokrenutih projekata u prethodnoj godini, Ured Vlade Županije Zapdnohercegovačke za europske integracije će aplicirati prema otvorenim pozivima s nekim projektima sukladno strateškim potrebama i otvorenim partnerstvima u području razvoja, EU integracija i jačanja kapaciteta općenito.

Naposljetku, potrebno je istaknuti da suština europskih integracija u smislu ispunjavanja obveza u procesu pristupanja EU jeste usklađivanje, i dosljedna primjena, domaćeg zakonodavstva s praksama i standardima Europske unije koji su sadržani u tzv. pravnoj stečevini Europske unije ili acquisu. Prošle godine je tek u Bosni i Hercegovini pokrenut proces izrade dokumenta koji predstavlja planski pregled obveza koje će nadležne razine vlasti u Bosni i Hercegovini u jednom utvrđenom okvirnom razdoblju preuzeti u svoje zakonodavstvo, a taj dokument je poznat pod nazivom Program integriranja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Planirano je da u ovoj godini u Županiji Zapadnohercegovačkoj krene proces usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije – acquisem, što je jedan zahtjevan i nama svima novi proces, ali jednako tako predstavlja i kontinuiranu obvezu iz procesa europskih integracija. Predstavnici tijela uprave Županije Zapadnohercegovačke kao nositelji ovih procesa, zajedno sa Uredom Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije koji ima koordinacijsku ulogu, su kroz razne edukacije i obuke već stekli potrebna osnovna znanja koja sada treba primijeniti i u praksi. Jednako tako, potrebno je jačati i kapacitete i znanja onih koji nova zakonodavstva usklađena sa standardima EU trebaju primjenjivati, te će se također u tom smislu nastaviti provoditi razne obuke, seminari i edukacije.

Vrisak.info

OGLASI

Loading