Select Page

USVOJEN PRORAČUN: Zastupnički dom odobrio Vladi proračun FBiH za 2017.

USVOJEN PRORAČUN: Zastupnički dom odobrio Vladi proračun FBiH za 2017.

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je po hitnom postupku prijedlog proračuna FBiH za iduću godinu u ukupnom iznosu od 2.747.628.075 KM na prihodovnoj kao i na rashodovnoj strani, kako je predložila Federalna vlada. Proračun je veći za 148,8 milijuna KM ili za šest posto u odnosu na ovogodišnji.

Usporedo s proračunom, odobren je i predloženi zakon o njegovom izvršenju.

Federalni premijer Fadil Novalić, obrazlažući proračun zastupnicima, naveo je između ostalog da planirani primici od 762.604.023 KM dolaze i od prodaje financijske imovine u iznosu od 120.000.000 KM (tzv. prodaja potraživanja).

”U suštini, Federacija će prodati potraživanja određenih javnih poduzeća zainteresiranim komercijalnim bankama uz određeni diskont. Drugim riječima, komercijalne banke će osigurati FBiH iznos kredita neophodnog za servisiranje dvogodišnje ili trogodišnje obaveze javnog duga krajnjih korisnika, u ovom slučaju javnih poduzeća, a krajnji korisnici – javna poduzeća svoj dug će izravno servisirati prema komercijalnim bankama, a ne prema proračunu FBiH”,premijerove su riječi.

U tom kontekstu ističe zajmove primljene kroz državu u iznosu od 282.604.023 KM i primitke od domaćeg kratkoročnog zaduživanja u iznosu od 360.000.000 KM.

Ukupni prihodi od poreza projicirani su u proračunu na 1.571 milijun KM i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 130,4 milijuna KM ili 9,1 posto. Neporezni prihodi su 414 milijuna KM, što je za 32,2 milijuna KM manje u odnosu na 2016.

Tekuća rezerva u 2017. iznosit će 5.155.000 KM, a plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinosi planirani su u ukupnom iznosu od 233 milijuna KM.

”Broj zaposlenih planiran u nacrtu proračuna iznosi 7.210 i manji je za 150 u odnosu na ovu godinu, a na osnovu Dokumenta politike o ograničavanju javne potrošnje za plaće i naknade troškova zaposlenih”, istaknuo je Novalić.

Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge planirani su u iznosu od 91,4 milijun KM, što je za 0,4 milijuna KM manje u odnosu na dosadašnji proračun.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi iznose 1.034,1 milijun KM, odnosno smanjeni su za 39,3 milijuna KM u odnosu na 2016. godinu.

”Na ime Zakona o uvezivanju nedostajućeg radnog staža, planirano je 26 milijuna KM i namjerava se financirati sredstvima od privatizacije, koja će biti locirana na escrow računu u okviru Jedinstvenog računa trezora proračuna FBiH”, dodao je premijer.

Uvećava se transfer za Zavod MIO i iznosi 254 milijuna KM. To će, tvrdi Novalić, povećati likvidnost Zavoda.

Novina u proračunu za 2017. u odnosu na 2016. je stavka od 30 milijuna KM na ime subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima za financiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja.

Kapitalni transferi od 26 milijuna KM, naglasio je, veći su za 9,6 milijuna KM u odnosu na prošlogodišnji proračun, kao i izdaci za kamate od 148,4 KM (povećanje za 25,1 KM).
Izdaci za nabavku stalnih sredstava su planirani u iznosu od 38 milijuna KM.

”Najznačajniji u ovoj grupi rashoda su smještaj institucija Vlade FBiH u Sarajevu (nabavka građevina) u iznosu od 12,1 milijuna KM, i Mostaru (rekonstrukcija i investicijsko održavanje) 8,4 milijuna KM”, rekao je federalni premijer Fadil Novalić.

Poručio je da se Vlada opredijelila za nastavak suradnje s MMF-om te nastavlja ispunjenje mjera definiranih Dopunskim pismom namjere, a sve u okviru proširenog aranžmana s MMF-om.

U sljedećem razdoblju naglasak je na smanjivanju deficita i javne potrošnje, a posebno smanjenje rasta vanjskog duga.

”Zadužujemo se 762,6 milijuna KM da bismo otplatili dug u iznosu glavnice od 1.140,7 milijuna KM, na što dodajemo kamatu u iznosu od 148,4 milijuna KM što ukupno iznosi 1.289,1 milijuna KM”, poručio je Novalić poslanicima Zastupničkog doma Parlamenta.

Obrazlažući najznačajnije transfere u predloženom proračunu Federacije za narednu godinu, kazao je da će trajni revolving fond kod Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije biti umanjen za 3,3 milijuna KM.

”Međutim, ulaganja će biti i veća jer ćemo sve to uvezati i upakirati u novi paket s revolving kreditom u UNION banci”, rekao je Novalić.

U predloženom proračunu dodatnih šest milijuna KM, naglašava, bit će osigurano s pozicije japanski grant i jedan milijun KM s pozicije sudske presude.

Amandmani (Vladini) koji postaju sastavni dio teksta predloženog proračuna rezultiraju uvećanim transferom za niže nivoe vlasti sa 10 na 12 milijuna KM i s devet milijuna KM za sanaciju lošeg stanja u zdravstvenim ustanovama.

Svi ostali transferi ostaju na nivou proračuna u 2016. godini, osim što se, dodaje Novalić, uvećava transfer za Zavod MIO i iznosi 254 milijuna KM.

OGLASI

Loading