Select Page

Zakazana 38. sjednica Općinskog vijeća

Zakazana 38. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08 i 10/10), sazivam 38. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 26.9.2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 8:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d
1. Vijećnička pitanja
2. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana „Vicanov Brijeg“
(Weltplast)
3. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana Vojuša (Ulica Katarine Zrinske)
4. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana „POSUŠJE“ (križanje Ulice bana Ivana Mažuranića i Ulice kneza Trpimira)
5. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana granični prijelaz „OSOJE“
6. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana ”MOKRI DOLAC”
7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Zavelim (Glavica – Staje)
8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana BATIN (Put za Grude – Magaretuše)
9. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana „Osoje“ (Sportsko rekreacijski centar, zaseok Bošnjaci)
10. Prijedlozi Zaključaka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje
11. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta
12. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi
13. Prijedlog za pokretanje procedure izdvajanja šumskog zemljišta iz šumsko gospodarskog područja
14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Narodne knjižnice Posušje
15. Inicijativa za određivanje naziva područne škole u Čitluku
16. Prijedlog Zaključka o dopuni Zaključka o osnivanju Povjerenstva za žalbe Općinskog vijeća općine Posušje
17. Izvješća o radu osnovnih i srednjih škola za školsku 2015./2016. godinu
18. Izvješća o radu mjesnih zajednica za 2015. godinu
19. Informacija o radu lovačkih društava i ribolovnog društva
20. Izvješća udruga koje se financiraju iz proračuna općine Posušje za 2015. godinu
21. Različito

PREDSJEDNIK
_____________________
Ivan Lončar

OGLASI

Dan otvorenih vrata Frame

U subotu 8. lipnja 2024., u vremenu od 16.00 do 19.00 sati u vjeronaučnom centru, naša frama...

Loading