Select Page

Vlada FBiH financijski pomaže županijama za saniranje ekonomskih šteta zbog Covida

Vlada FBiH financijski pomaže županijama za saniranje ekonomskih šteta zbog Covida
Vlada FBiH u četvrtak se upoznala s informacijom o raspodjeli sredstava iz Proračuna Institucija BiH namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom COVID-19.

Federalna vlada je zadužila Federalno ministarstvo financija da Ministarstvu financija i trezora BiH dostavi instrukciju za uplatu sredstva iz Odluke o raspodjeli sredstava iz Proračuna institucija BiH, namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom COVID-19 entitetima i Distriktu Brčko BiH od 1. listopada 2020. godine.

Pedeset posto iznosa koji pripada Federaciji BiH treba uplatiti na depozitni račun FBiH.

Drugu polovicu sredstava koja pripadaju Federaciji BiH treba uplatiti na depozitne račune deset županija u omjerima koji su utvrđeni točkom Odlukom o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija s pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – sredstva iz RFI aranžmana sa MMF-om” .

Od tog iznosa Unsko-sanskoj županiji pripada 11,95 postoPosavskoj 3,8 posto, Tuzlanskoj 19,46 posto, Zeničko-dobojskoj 15,94 posto, Bosansko-podrinjskoj 2,08 posto, Srednjobosanskoj 11,14 posto, Hercegovačko-neretvanskoj 9,71 posto, Zapadnohercegovačkoj 4,15 posto, Sarajevskoj 18,09 posto i Hercegbosanskoj pripada 3,68 posto.

Federalno i županijska ministarstva financija zadužena su da svatko svoj izvještaj o utrošku sredstava dostavi Ministarstvu financija i trezora BiH najkasnije do 30. lipnja 2021. godine.

Za pomoć izvoznicima 30 milijuna KM

Vlada Federacije BiH je, na istoj sjednici u Sarajevu, donijela pet odluka o izboru korisnika sredstava osiguranih u ovogodišnjem Proračunu FBiH na ime subvencija za 391 izvozno privatno preduzeće i poduzetnika, u ukupnom iznosu od 30 miliijuna konvertibilnih maraka.

Tako je, na osnovu odobrenih zahtjeva, za 131 izvozno gospodarsko društvo iz oblasti iz metalne, elektro i automobilske industrije izdvojeno 15.078.350 KM, a za osam izvoznika iz industrije građevinskog materijala i nemetala 690.000 KM.

Odobreno je i 5.016.260 KM za 140 izvoznih preduzeća iz drvne, papirne i grafičke industrije, dok je za 69 izvoznika iz oblasti industrije proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće izdvojeno 4.026.840 KM.

Iznos od 5.188.550 KM namijenjen je za 43 izvozna gospodarska društva iz kemijske i farmaceutske, te industrije gume i plastike
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će sa svim korisnicima sredstava sklopiti ugovore o financijskoj pomoći.

Temelj za ovih pet odluka je Uredba o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima gospodarstva FBiH u okolnostima pandemije COVID-19, kojom je, uz ostalo, definirano da je izvoznik gospodarsko društvo koje je izvozom ostvarilo više od 30 posto prihoda. Ovom Uredbom Vlade FBiH je propisano i da je na ime pomoći izvoznicima predviđeno 30.000.000 KM.

Korisnike sredstava je, na osnovu javnog poziva, izabrala je posebno formirano Povjerenstvo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Za pomoć poštama 1.000.000 KM

Federalna vlada donijela je, na temelju Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima gospodarstva Federacije BiH u okolnostima pandemije COVID-19, dvije odluke o dodjeli financijske pomoći dvjema poštama, u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM.

JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar je dodijeljeno 400.000 KM, a sredstva su namijenjena održavanju i poboljšanju likvidnosti i za troškove poslovanja za period od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine.

Drugom odlukom je, za iste namjene, JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo dodijeljeno 600.000 KM.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će s korisnicima financijske potpore zaključiti ugovore koji će urediti međusobna prava i obveze, priopćeno je iz Vlade FBiH.

(www.jabuka.tv)

OGLASI

Loading