Select Page

VLADA ŽZH: Utvrđen Nacrt Zakona o turizmu ŽZH

VLADA ŽZH: Utvrđen Nacrt Zakona o turizmu ŽZH

U četvrtak 21. ožujka 2019. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, održana 10. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila Nacrt Zakona o turizmu Županije Zapadnohercegovačke, te ga uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s prijedlogom da se o istom održi javna rasprava.

Vlada je donijela Prijedlog Odluke o usvajanju Revidiranog Akcijskog plana 2018. – 2020. za provedbu Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2014. – 2020., koji je također uputila u daljnju skupštinsku proceduru; zatim Odluku o Planu i programu održavanja i zaštite, izgradnje i obnove cesta u 2019. godini; Odluku o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu te Odluku o Programu zapošljavanja vježbenika u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke.

Također, Vlada je usvojila Izvješće o utrošku sredstava „Tekuće zalihe“ Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu konto (60000) od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine; Izvješće o radu Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu; Program rada Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu; Izvješće o radu Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu; Plan i program rada Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu; Izvješće o radu Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu; Program rada Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu; Izvješće o radu Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu; Plan rada Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu; Izvješće o radu Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu; Plan i program rada Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu; Izvješće o radu Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije za 2018. godinu; Plan rada Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije za 2019. godinu; Izvješće o radu Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu; Program rada Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke s financijskim planom za 2019. godinu; Izvješće Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu; Plan i program rada Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu, kao i Izvješće o radu Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke u 2018. godini, stoji u priopćenju.

OGLASI

Loading