Select Page

Zakazana 2. sjednica Općinskog vijeća

Zakazana 2. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08 i 10/10), sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 22.12.2016. godine (četvrtak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Vijećnička pitanja
2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
3. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina -zemljišta
4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje (put Donjih Jukića)
5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Zavelim (Tandare)
6. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana „Meljakuša I“ (križanje Ulice Ante Brune Bušića i Ulice fra Petra Bakule)
7. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana Meljakuša II (Ulica Ivana Raosa)
8. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Zaglavica – Rakitno
9. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Posušje za period od 1.1.2016. do 30.9.2016. godine
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna općine Posušje za 2016. godinu
11. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju općine Posušje za period siječanj – ožujak 2017. godine
12. Nacrt Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Posušje
13. Prijedlog Zaključka o pristupanju izradi izmjene i dopune Poslovnika Općinskog
vijeća općine Posušje
14. Različito

opcina-posusje.ba

OGLASI

Loading