Select Page

𝙅𝘼𝙑𝙉𝙄 𝙋𝙊𝙕𝙄𝙑 𝙯𝙖 𝙤𝙗𝙪𝙠𝙪 𝙯𝙖 𝘾𝙉𝘾 𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙚𝙧𝙖/𝙤𝙥𝙚𝙧𝙖𝙩𝙚𝙧𝙖

𝙅𝘼𝙑𝙉𝙄 𝙋𝙊𝙕𝙄𝙑 𝙯𝙖 𝙤𝙗𝙪𝙠𝙪 𝙯𝙖 𝘾𝙉𝘾 𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙚𝙧𝙖/𝙤𝙥𝙚𝙧𝙖𝙩𝙚𝙧𝙖

Na temelju članka 24. stavak 1. točka 1. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine FBiH“, broj: 45/02) i članka 9. stavak 2. točka 8. Statuta Fondacije Tehnološki park Posušje (broj: 01-4/20 od dana 17.02.2020.), Upravni odbor Fondacije Tehnološki park Posušje raspisuje:

JAVNI POZIV

Za obuku za CNC programera/operatera

S ciljem pružanja novih znanja i radnih vještina potrebnih za obavljanje poslova operatera/programera na CNC strojevima za obradu metala i plastike, stručnog osposobljavanja radi pronalaska radnog mjesta ili samozapošljavanja nezaposlenih osoba te osiguravanja kvalificirane radne snage domaćim poduzećima, Fondacija Tehnološki park Posušje (u daljem tekstu: Fondacija) poziva sve zainteresirane punoljetne osobe da podnesu prijavu za pohađanje obuke osposobljavanja za operatera/programera na CNC strojevima za obradu metala i plastike.

Osnovne informacije o obuci:

Obuka je organizirana u trajanju od 150 sati, a uključuje obuku u programima SolidWorks i SolidCAM, te praktičnu obuku na CNC strojevima.

Obuka se održava kroz 4 mjeseca, 3 puta tjedno u vremenu od 17:00 – 20:00 sati u prostorijama Fondacije u sklopu Logističkog centra Posušje na adresi Poduzetnička zona Osrdak, Rastovača polje 40.

Ukupna cijena obuke je 1.600,00 KM, a 50% ovog iznosa osiguravaju osnivači Fondacije, Općina Posušje i JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke-HERAG. Cijena obuke za CNC programera/operatera koju plaća polaznik iznosi 800,00 KM.

Prava i obaveze između Fondacije i odabranih polaznika obuke biti će definirani pojedinačnim ugovorima, koji će biti zaključeni prije početka obuke.

Podnošenje prijava:

Uz prijavu je potrebno navesti kontakt broj telefona i e-mail adresu te priložiti sljedeće dokumente:

  • Preslika uvjerenja o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci)
  • Preslika osobne iskaznice
  • Preslika svjedodžbe ili diplome
  • Životopis

Prijave po ovom Javnom pozivu s pratećom dokumentacijom slati na e-mail: tp.posusje@gmail.com  ili preporučeno putem pošte/osobno dostaviti na adresu:

Fondacija Tehnološki park Posušje

Logistički centar Posušje

Poslovna zona Osrdak

Rastovača polje 40

88240 Posušje

S naznakom „Javni poziv za obuku za CNC programera/operatera – NE OTVARATI“

Javni poziv ostaje otvoren do 23.10.2020. godine.

Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi podneseni izvan roka neće se uzimati u razmatranje.

U slučaju velikog broja prijava prednost imaju kandidati s prebivalištem na području općine Posušje i ŽZH, a Fondacija zadržava mogućnost organiziranja razgovora sa zainteresiranim kandidatima o čemu će biti obaviješteni putem e-maila.

Dodatne informacije:

Fondacija će za sve zainteresirane kandidate, ali i širu javnost 16.10.2020. godine u vremenu od 14:00 – 19:00  sati organizirati „Dan otvorenih vrata Fondacije“ na kojima će biti prezentiran rad Fondacije te pruženi odgovori na upite potencijalnih kandidata.

Sve upite u vezi s obukom moguće postaviti i putem e – maila: tp.posusje@gmail.com.

Predsjednik Upravnog odbora

Branko Bago

OGLASI

Loading