Select Page

12 sjednica OV Posušje: Usvojen prijedlog Odluke o novčanoj potpori roditeljima povodom rođenja djeteta

12 sjednica OV Posušje: Usvojen prijedlog Odluke o novčanoj potpori roditeljima povodom rođenja djeteta

Sjednica je jutros u 9 sati uobičajeno započela aktualnim satom odnosno vijećničkim pitanjima. Vijećnika Tomislava Topića zanimalo je u kojoj je fazi proces uspostave podataka za KO Konjsko Bare. Pomoćnica načelnika Zdenka Jažo obrazložila je da se radi o izuzetno zahtjevnom procesu, no kako je kazala, može se reći da je u završnoj fazi. Potom je vijećnica Ljiljana Pirić aktualizirala već postavljeno pitanje na jednoj od proteklih sjednica vezano za uvođenje smjera u srednje škole, programer računalnih igara. Nakon poduže rasprave u kojoj je sudjelovalo nekoliko vijećnika, okvirno se zaključilo da se prema mogućnostima ide korak po korak u smjeru eventualnog uvođenja i da prvi korak bude prikupljanje informacija iz sredina gdje su već formirani ovakvi smjerovi.

U nastavku sjednice usvojen je Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Centra za socijalni rad Posušje te prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića „Bajka“ Posušje.

Usvojen je i prijedlog Odluke o novčanoj potpori roditeljima povodom rođenja djeteta. Podsjetimo, prilikom usvajanja proračuna za 2022. Klub vijećnika HDZ BiH i HDU BiH predložili su Zaključak, koji je tada i usvojen, o jednokratnoj novčana potpori od 50.000,00 KM, koja bi se dijelila na sljedeći način: 500,00 KM za treće i 1000,00 KM za svako sljedeće novorođeno dijete u obiteljima na području Općine Posušje. Današnjim usvajanjem prijedloga Odluke na današnjoj sjednici ova mjera potpore postaje operabilna.

Uz Izvješće o provedbi kulturnih događanja pod nazivom Posuško lito za 2021. godinu, usvojne je i Prijedlog Zaključka o osnivanju radnog tijela za pripremu kulturnih događanja pod nazivom „Posuško lito“.

Godišnje izvješće podnijela je Ivanka Arapović Galić, predsjednica OIP-a Posušje, a vezano za rad Općinskog izbornog povjerenstva, što su vijećnici također usvojili.

Također, usvojen je i Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog natječaja za imenovanje člana (članova) Općinskog izbornog povjerenstva Posušje te Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka po javnom natječaju za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Posušje.

Vezano za nadzorne i upravne odbore, vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje Nadzornih odbora; Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje Upravnih vijeća te Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor Upravnih vijeća i Nadzornih odbora.

Iz područja imovinsko pravne službe, katastra i urbanizma usvojene su sljedeće točke:

-Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta

-Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina-zemljišta

-Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom

-Prijedlozi Zaključaka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje

– Prijedlozi  Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE  (Gaj-Ulica kneza Mislava)

-Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana RAKITNO (Donja Sutina-Gornji Dupovci)

– Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana GRADAC (Drage)

-Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana TRIBISTOVO (Brist)

-Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana ČITLUK – STARKA

– Prijedlog za pokretanje procedure izdvajanja šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja

OGLASI

Loading