Select Page

Deseci milijuna eura kako bi BiH ušla u vrh svjetske turističke ponude

Deseci milijuna eura kako bi BiH ušla u vrh svjetske turističke ponude

Iznimno dobri pokazatelji turističke sezone u BiH, a koji se oslikavaju kroz porast broja dolazaka i noćenja, mogu biti dodatni motiv za provedbu reformi u ovoj gospodarskoj djelatnosti; reformi koje će, osim podizanja kvalitete, voditi i k objedinjavanju nekoliko ekonomskih grana u cilju ostvarivanja veće dobiti.

Uvezivanje

U prvom redu, povezivanje turizma i poljoprivrede može biti put za stvaranje dodatne vrijednosti, jačanje malih obiteljskih gospodarstava koja proizvode hranu na ekološki prihvatljiv način, kao i ostvarivanje bolje veze između poljoprivrednika i ugostiteljskih objekata.

Struka je posebno angažirana u procesu naglašavanja potrebe povezivanja različitih ekonomskih potencijala, a jedan od onih koji konstantno ukazuju na potrebu znanstvenog pristupa problematici održivosti sela jest i Sejad Herceg, predsjednik Saveza udruga organskih proizvođača FBiH “Organsko FBiH”. On je nedavno za Večernji list kazao kako je potrebno ići na kombinaciju proizvodnje, turističkih potencijala i agronomije. Strateški plan ruralnoga razvoja BiH posebno ukazuje na potrebu diversifikacije, koja se smatra ključnom komponentom ruralnog razvoja nekog područja, a posebno se naglašava kako se na taj način stvara manja ovisnost prihoda gospodarstava samo o poljoprivrednoj proizvodnji, a ujedno se ostvaruju prihodi iz više izvora, čime se bolje iskorištava radna snaga na gospodarstvu.

Uzimajući u obzir bogato prirodno, kulturno i povijesno nasljeđe, raznolikost gastroponude te izraženu bioraznolikost, ruralni turizam jedna je od djelatnosti kojom se ovi potencijali moraju bolje iskorištavati. Potporu razvoju turizma daju i partneri, pa je tako Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) nedavno pokrenula petogodišnji projekt razvoja održivog turizma u BiH koji će, kroz poticanje suradnje među svim razinama vlasti, gospodarstva i lokalnih zajednica, podržati oporavak turističkog sektora u BiH od negativnog utjecaja pandemije.

Program je vrijedan impresivnih 20 milijuna američkih dolara, a cilj je podrška dalekosežnom ekonomskom razvoju pokrenutom turizmom te promocija društvene harmonije kroz prirodno aktiviranje bogatog kulturnog nasljeđa i prirodnih ljepota BiH. Europska unija pak ima četiri projekta, od kojih se dio zasigurno odnosi na razvoj turističkih kapaciteta: EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, a vrijedan je 16,1 milijun eura. EU4Agri je četverogodišnji (2020. – 2024.) projekt čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora i poticanje ruralne ekonomije u BiH te je vrijedan 20,25 mil. eura.

Prilike za razvoj

Pokrenuta su i dva nova programa – EU4BusinessRecovery vrijedan 13,7 mil. eura za pomoć poduzetnicima u borbi protiv posljedica izazvanih pandemijom te projekt EU4AgriRecovery vrijedan 5 mil. eura namijenjen za oporavak i dugoročnu otpornost poljoprivrede i ruralnih područja. Iznimno je bitna i druga faza projekta Via Dinarica kojim se radi na daljnjem unapređenju prilika za ekonomski razvoj u BiH kroz podršku održivom razvoju turizma u prirodi. Provoditelj je Razvojni program Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP), a donatori su USAID i vlada Italije. Svi ovi programi, u kombinaciji s promjenama koje trebaju provesti domaće vlasti, trebali bi voditi pozicioniranju BiH na svjetsku mapu ruralnog i gastroturizma.

VL

OGLASI

Loading