Select Page

FEDERALNA VLADA: Po receptu Alijanse popunjavaju se mjesta i u vlasti i u poduzećima

FEDERALNA VLADA: Po receptu Alijanse popunjavaju se mjesta i u vlasti i u poduzećima

Nove kadrovske odluke federalne Vlade na odlasku očekuju se i u sljedećim danima, a nije isključeno i u “tehničkom” mandatu nakon izbora. Najviše vremena i snage na kraju svog iznimno neuspješnog mandata aktualna vlast u Federaciji BiH koristi za postavljanje svojih kadrova na ono malo upražnjenih pozicija koje su preostale.

Imenovanja prije izbora

Sličan scenarij viđen je za vrijeme vladavine Alijanse za promjene. I tada je SDP kao vodeća stranka te političke grupacije iskoristio mandat da na sve utjecajne pozicije postavi svoje kadrove. Mnogi od njih i danas su na pozicijama jer su tada preko noći imenovane stranačke kadrove na pozicijama poput pomoćnika ministara preveli u državne službenike i tako spriječili njihovu smjenu nakon izbora. Slično se događa i ovaj put, ali uz tu razliku što se umjesto državne službe stranačkim kadrovima pravno mijenjaju ugovori i tako jamči ostanak na pozicijama. Specifičnost posljednjih imenovanja je što se više ne poštuje ni nacionalni ključ, već sve ide po dogovoru SDP-SDA koji su nakon uhićenja Jerka Ivankovića Lijanovića i njegovog stranačkog kolege Milorada Bahilja ostali bez ikakvih oponenata u Vladi. Vjekoslav Čamber se već priklonio SDP-u, a Ante Krajina djeluje kao osobni ministar Josipa Perića. Dovoljno je pogledati imenovanja koja su potvrđena ili odobrena na posljednja tri zasjedanja federalne Vlade. Imenovan je direktor Federalne uprave civilne zaštite. Potom su predložena dva člana upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u BiH iz Federacije BiH. Ubrzano je i imenovanje članova nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, a odobren je i v. d. mandat dosadašnjoj upravi BH Telecoma.

Savezi i dogovori

Nadzornom odboru Hidrogradnje d.d. Sarajevo dana je suglasnost za imenovanje novih članova uprave. Vlada je dala i suglasnost za popunu nadzornog odbora UNIS TOOLS d.o.o. Sarajevo, kao i nadzornog odbora Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo. Imenovani su i novi članovi upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, popunjen upravni odbor Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) te odobren natječaj za ravnatelja Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom. Nove kadrovske odluke federalne Vlade na odlasku očekuju se i sljedećih dana, a nije isključeno da i u “tehničkom” mandatu nakon izbora bude žurnih imenovanja. Savez stranaka platforme u raspodjeli pozicija dobro je razrađen i funkcionira i na nižim razinama. U Sarajevskoj županiji, gdje su formalno u sukobu SDP i SDA, kadroviranje se vrši bez ikakvih problema. Slično je i u drugim županijama gdje stranke koje čine platformu koja je na vlasti u FBiH prešutno surađuju.

vecernji.ba

OGLASI

Loading